RSS
15.06.2020

Fler svar från Sibbo önskas på kommunenkät

Sexhundra Sibbobor har i början av maj fått en invånarenkät från Kommunförbundet per post. Hittills har knappt 200 personer skickat in sina svar. Kommunen önskar nu att fler invånare besvarar enkäten.
10.06.2020

Parkeringsarrangemangen har ändrats vid Kalkstrand i Sibbo

NTM-centralen i Nyland och Sibbo kommun har förnyat parkeringsarrangemangen vid Kalkstrand i slutet av maj 2020.
08.06.2020

Sibbo kommun skapar livsmiljöer för pollinatörer genom att minska gräsklippningen på utvalda parkområden

Sibbo kommun ändrar principerna för gräsklippning i parkerna för att främja naturens mångfald. Kommunen minskar gräsklippningen på utvalda områden för att skapa ängar och livsmiljöer för hotade arter, såsom olika pollinatörer. Gräset klipps fortsättningsvis som normalt i centrala och populära parker.
04.06.2020

Konstverket Begränsad samlade Sibbobornas erfarenheter av undantagstiden

En utomhusutställning för det gemensamma konstverket Begränsad har den här veckan öppnats på det gamla sjukhusområdet i Östanåparken i Nickby. Utställningen är en installation av det virtuella konstverket som byggdes upp på Instagram under maj månad. Allmänheten har kunnat delta i konstverket genom att lägga ut bilder på sociala medier eller per e-post. Utställningen är öppen hela juni vid Pesula Galleriets innegård och närområden.
Taggar: kultur
03.06.2020

Telefontjänsten och den brådskande mottagningen vid Sibbo hälsocentral är inte längre öppna under veckoslut

Telefontjänsten och den brådskande mottagningen vid Sibbo hälsocentral är inte längre öppna under veckoslut. Telefontjänsten och den brådskande mottagningen återgår till att vara öppna endast under vardagar. Öppettiderna utvidgades i slutet av mars i syfte att minska coronavirusets tryck på samjouren vid Borgå sjukhus samt för att minska smittorisken. För närvarande finns det inte längre något behov att hålla telefontjänsten och den brådskande mottagningen i Sibbo öppna. Coronateststationen i Nickby är i fortsättningen öppen även på lördagar. Teststationen fungerar med tidsbeställning och betjänar personer som fått remiss till coronatest.
01.06.2020

Instruktioner gällande småbarnspedagogikens sommarverksamhet under undantagstillstånd

Inom småbarnspedagogiken i Sibbo följer vi även under sommaren de instruktioner som getts ut av Institutet för hälsa och välfärd, ministeriet samt Utbildningsstyrelsen. I juli (6.7-2.8.2020) ordnas verksamheten koncentrerat på Tallbackens daghem i Söderkulla samt Nickby Gårds daghem och daghemmet Lillhjärtat i Nickby. Genom att dela upp dejouren på fler daghem än normalt under sommaren kan vi uppmärksamma rekommendationerna om mindre barngrupper även under sommarjouren.
28.05.2020

Parkgymnastiken börjar och badvattnet är snart sommarvarmt

Sommaren kommer med stora steg och vi här i Sibbo kommuns Idrottstjänster förbered oss inför den. Målet är att alla kommuninvånare får njuta av ljuset och sommarvärmen på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. På grund av coronaviruspandemin är det dock viktigt att iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser. Du kommer väl ihåg att bete dig ansvarsfullt också när du rör dig ute!
Taggar: idrott

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)