RSS
12.08.2020

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas

Sibbo kommun förlänger öppettiderna för coronateststationen och telefontjänsten till öppenvården. Orsaken till ändringen är det ökade behovet av coronatestning.
10.08.2020

Bekanta dig med lokala företagare i Sibbo Företagsorientering

I augusti och september är det liv och rörelse i byarna när Sibboborna bekantar sig med lokala aktörer. I Företagsorienteringen samlar man in kontroller från företag på olika håll i kommunen och stöder samtidigt de lokala företagarna.
06.08.2020

Sibbo deltar i bostadsmässan i Tusby tillsammans med kommunerna i Kuuma-regionen

Sibbo syns på bostadsmässan i Tusby tillsammans med de andra kommunerna i Kuuma-regionen under augusti. Kuuma-regionen lockar nya invånare till sitt område genom att erbjuda goda levnadsförhållanden och äkta stämning – som på en grillfest.
05.08.2020

Ansök om skolskjutsförmån på nytt när eleven börjar i sjuan

Från och med hösten 2020 skall man ansöka om skolskjutsförmån av Sibbo kommun när eleven övergår från årskurs 6 till årskurs 7.
05.08.2020

HRT meddelar: Förändringar i kollektivtrafiken 10.8 - kollektivtrafiken övergår till vintertidtabeller

Det sker förändringar i kollektivtrafiken den 10 augusti. Samma datum övergår vi till vintertrafik. Coronapandemins inverkan kan ses i förändringarna: HRT:s ekonomiska situation har försämrats hastigt och påtagligt på grund av coronapandemin och därför är vi tvugna att lägga ner vissa linjer samt minska antalet turer. Coronapandemin har kraftigt minskat HRT:s intäkter och försämrat medlemskommunnernas ekonomi.
23.07.2020

Besök på boendeenheter för äldre från och med 24 juli

Sibbo kommun har utarbetat nya anvisningar för besök på boendeenheter för äldre från och med fredagen den 24 juli.
06.07.2020

Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningen i Festsalen i Sibbo åtgärdas i sommar

Inneluften i Festsalen i Sibbo undersöktes på våren och i undersökningen upptäcktes några missförhållanden som ska åtgärdas senast under sommaren. En del av missförhållandena har redan åtgärdats. Inneluften i Festsalen undersöktes när några av Jokipuiston koulus elever och personalen fick symtom i lokalerna. Skolan är tillfälligt verksam i Festsalen.
Taggar: skolor
02.07.2020

Ladda skolelevens HRT-resekort för nästa läsår redan i juli

Den här våren samlade skolorna i Sibbo inte in elevernas HRT-kort för att laddas under sommaren. I stället ska eleven eller hens vårdnadshavare själv ladda korten med resorna för läsåret 2020–2021.
Taggar: skolor

Arkiv

2020 (231)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)