RSS
19.05.2020

Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset

En anställd vid Gumbostrands skola i Sibbo har bekräftats smittad av coronaviruset. På grund av exponeringen har 13 elever som försiktighetsåtgärd försatts i karantän i dag (19.5.2020) och de övergår till distansundervisning. Eleverna som exponerats för coronaviruset hör alla till samma undervisningsgrupp.
Taggar: skolor
19.05.2020

Friluftslederna bevaras i detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum

Detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum har nu inletts. I arbetet säkerställs ett tillräckligt antal rekreationsområden samt grönområdenas fortbestånd i Nickby. Målet med planarbetet är att det även i fortsättningen ska finnas minst lika många friluftsleder på området som hittills.
17.05.2020

Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

Sibbo kommun rekommenderar att elever i årkurs 4–6 i Söderkulla skola övergår tillfälligt till distansundervisning från och med måndagen den 18 maj 2020. Rekommendationen är i kraft hela nästa vecka. En betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Därför är det omöjligt att ordna närundervisning på ett tryggt sätt för skolans alla elever. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän. Eleverna har inte blivit exponerade.
Taggar: skolor
16.05.2020

Enkäten om gatornas vinterunderhåll är öppen att svara!

Sandningssanden har nu sopats bort från gatorna och det är dags att ge respons om den gångna vintern. Hur lyckades vi med vinterunderhållet av gatuområden?
15.05.2020

Sibbo förbereder sig på att vid behov återinföra distansundervisning på grund av coronapandemin

Sibbo kommun tar i bruk en ny strategi med vilken man förbereder sig inför eventuella fall av coronavirussmitta eller karantän i skolorna. I en situation där det på grund av coronaviruspandemin råder betydlig personalbrist i någon av skolorna är det möjligt att återinföra undervisning på distans för vissa elever eller undervisningsgrupper.
Taggar: skolor
15.05.2020

Kommunen fortsätter att ställa in publikevenemang fram till slutet av maj

Sibbo kommun fortsätter att ställa in sina publikevenemang ändå fram till slutet av maj på grund av coronapandemin. Publiktillställningar och -evenemang kan ordnas från början av juni om evenemanget kan genomföras inom ramen för begränsningarna som gäller sammankomster och med beaktande av de andra säkerhetsåtgärderna.
Taggar: kultur
14.05.2020

Boende på vårdenheterna i Sibbo får nu träffa sina närstående med hjälp av säkerhetsarrangemang

Vårdenheterna i Sibbo börjar ordna besök för boende och närstående. Besöken ordnas antingen utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden eller via ett fönster. I övrigt råder fortsättningsvis besöksförbud på enheterna.