RSS
01.10.2020

Personer som besökt Sapori D'Italia i Sibbo uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering

En person som intog en måltid i restaurangen Sapori D'Italia (före detta Kolifej) i Sibbo tisdag 29.9.2020 ungefär kl. 11.00–11.40 har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats och försatts i karantän, men även andra personer som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset.
01.10.2020

Har du sett illdåd, våld eller narkotikahandel i Sibbo? - Fungera så här

Sibbo kommun och polisen samarbetar för att öka säkerheten i Sibbo. Kommunens tjänstemän har tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande träffat 28.9.2020 polischefen för Östra Nyland, Ilkka Koskimäki, och diskuterat ärenden kring säkerheten i Sibbo. Den ökande användningen av narkotika bland ungdomar och sidoeffekterna kring det har väckt oro.
01.10.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.
30.09.2020

Barnatillsyningsmannens klientuppgifter i Sibbo lagrades på fel ställe

Sibbo kommun har upptäckt en dataskyddsbrist i hur barnatillsyningsmannens klientuppgifter har lagrats. Kommunen har omedelbart skyddat personuppgifterna, gjort en anmälan om en personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå och vidtagit åtgärder för att informera sakägarna i ärendet.
30.09.2020

En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – cirka 100 elever i karantän

En elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven deltog i undervisningen måndagen den 21 september innan symptomen bröt ut, och de elever och anställda som vistats i samma lärby har eventuellt exponerats för coronaviruset. Lärbyn omfattar förskoleundervisningen och årskurserna 1–2. Sammanlagt sätts cirka hundra personer i karantän på grund av exponeringen, dvs. de elever och anställda som exponerats för coronaviruset i lärbyn. Alla personer som exponerats för viruset har uppmanats stanna hemma redan i dag. De exponerade barnen är i karantän, men karantänen gäller inte barnens familjer.
Taggar: skolor
25.09.2020

Personer som besökt Box Café & Grill i Sibbo uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering

En person som intog en måltid i Box Café & Grill i Sibbo lördag 19.9.2020 ungefär kl. 18.30–19 har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats och försatts i karantän, men även andra personer som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset.
24.09.2020

Rosk'n Roll meddelar: Använd trädgårdsavfallet själv eller för det sorterat till avfallsstationen

Trädgårdsavfall som uppkommer under höstens trädgårdsarbeten lönar sig i första hand att utnyttja på den egna gården. Ifall det uppstår överlopps avfall kan det föras rätt sorterat till Rosk’n Rolls avfallsstation.

Arkiv

2020 (258)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)