RSS
17.08.2019

Kommunens solrosor blommar och kan nu plockas – i år även i Hansas

Kommunens populära solrosåkrar blommar i år igen. I år finns det två solrosåkrar, en i Ådalen i Nickby och en andra i Hansas.
15.08.2019

De nya anslutningsparkeringarna i Nickby blir färdiga i början av hösten

Byggarbetet vid Stora Byvägens och Mårtensbyvägens anslutningsparkering kommer att försenas en aning. Enligt uppgifter från entreprenören kommer Stora Byvägens anslutningsparkering tas i bruk i augusti-septemberskiftet, och anslutningsparkeringen vid Mårtensbyvägen kommer tas i bruk i början av oktober.
14.08.2019

Spansk skogssnigel i Tallmo - tips för bekämpning av den invasiva arten

Stora mängder av spansk skogssnigel har observerats i Tallmo. Spansk skogssnigel är en skadlig invasiv art som spridit sig till Finland. Kommunen kan inte delta i bekämpningen av den spanska skogssnigeln, men bekämpningen av den invasiva snigelarten sker lätt hemma på gården.
12.08.2019

Ändrat förfarande gällande kallelse till mammografiscreening

Fr.o.m. år 2019 enhetligas förfarandet i hela landet. Framöver skickar Cancerregistret årligen kallelse till 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66- och 68-åriga kvinnor i hela landet. Tidigare har kommunerna själv beslutat om vilka åldersgrupper som kallas till screening.
09.08.2019

Bilder från nya Sipoonlahden koulu

Är du nervös inför skolstarten? Här hittar du ett par bilder på hur det ser ut i den sprillans nya Sipoonlahden koulu.
07.08.2019

Sibbo är med i projektet #Uuttakoulua

Vid skolstarten inleder 50 grundskolor i Nyland utvecklingsverksamhet inom ramen för #Uuttakoulua- projektet. Sibbo kommun är med i projektet. Av Sibbos skolor är det Sipoonjoen koulu, Sipoonlahden koulu och Lukkarin koulu deltar i projektet.
06.08.2019

Vinterunderhållet av gator och grönområden: kundnöjdhetsenkätens resultat

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden genomförde på våren en enkät för att mäta kundernas nöjdhet med vinterunderhållet. Enkäten fick totalt cirka 200 svar och täckte alla kommunens fem områden för vinterunderhåll. Områdena omfattade det gatunät som är i kommunens ägo och de hade grupperats enligt gällande entreprenadsområden. Vinterunderhållsområdena är:
06.08.2019

Sibbos hemvård får synlighet i Iltalehti

Man kan nu bekanta sig med hur en arbetsdag vid Sibbo hemvård ser ut i en artikel i Iltalehti. Iltalehti följde med vad som händer under en arbetstagares arbetsdag, och publicerat en artikel om saken.

Arkiv

2019 (180)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)