RSS
22.06.2020

Orientera bland företagen i Sibbo i augusti och september

Företagsorienteringen i Sibbo ordnas åter i augusti och september. Kom med och bekanta dig med lokala företag och verksamheten i din egen by.
18.06.2020

De slutgiltiga illustrationerna av Nickby centralpark

Planerandet av Nickby centralpark genomfördes i Sibbo för första gången våren 2020 med metoden involverande budgetering. Målet med metoden har varit att involvera kommunens invånare i planeringsprocessen genom att låta invånarna vara delaktiga i planerandet och påverka slutresultatet. På grund av Corona situationen är tidtabellen för förverkligandet av parken ännu oklar.
18.06.2020

Sibbo kommun säkerställer en vårdplats åt alla barn i daghemmet Touhula i Tasträsk vars verksamhet läggs ner

Det privata daghemmet Touhula Söderkulla i Tasträsk har meddelat att det lägger ner sin verksamhet. Sibbo kommun har kontaktat barnens vårdnadshavare och säkerställer att alla barn har en vårdplats även i fortsättningen.
17.06.2020

Kommunen har anlagt markerade parkeringsplatser vid Möträsk badstrand

Vid korsningen av Möträskbågen och Möträskvägen finns nu markerade parkeringsplatser för de som besöker Möträsk badstrand och rör sig i området.
16.06.2020

Sibbo har valt ny förvaltningschef

Kommunstyrelsen valde enhälligt politices magister Jenni Björksten till ny förvaltningschef i Sibbo. Tjänsten som förvaltningschef söktes av elva personer.
16.06.2020

Vårhälsningar hämtade glädje till äldre i Sibbo

Med kampanjen Vårhälsningar ville man motverka coronavårens ensamhet och hämta glädje till ensamboende och serviceboende äldre. Kampanjen ordnades på tio orter i maj. I Sibbo levererades ungefär 170 hälsningar. Ett varmt tack till alla som deltog!
16.06.2020

Rosk'n Roll informerar: Avfallshanteringen under midsommaren

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 19–21.6. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastighetens avfallskärl ändrar, så att tömningen sker en dag tidigare än normalt. På vissa områden börjar vi göra måndagens 15.5 tömningar redan söndag 14.6. Alla tömningar gällande vecka 25 har utförts senast torsdag 18.6.
15.06.2020

Sibbo skär ned årets investeringar med flera miljoner euro

Fullmäktige i Sibbo beslutade (15.6.2020) att investeringarna i årets budget skärs ned med 8,1 miljoner euro. Fullmäktige beslutade att justera budgeten på grund av coronaviruspandemins konsekvenser för ekonomin.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)