RSS
12.06.2013

Välkommen till Sibbo för vård

Sibbo kommun inledde i dag en effektfull annonskampanj bl.a. i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat, där man marknadsför sina hälsovårdstjänster till invånare i andra kommuner. Enligt social- och hälsovårdslagen kan finländarna från och med början av nästa år själva bestämma vilken kommuns hälsovårdstjänster de vill anlita. Sibbo är den första kommunen i Finland som började utreda hur mycket kommunens hälsovård intresserar invånare i andra kommuner.
28.05.2013

Bekanta dig med jätteflokan och andra främmande arter under Eftermiddagen för främmande arter

Sibbo kommun och Forststyrelsen ordnar en eftermiddag för främmande arter torsdagen den 6 juni 2013 kl. 15–18 vid Broböle damm i Hindsby.
27.05.2013

Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen i Hangelby och Box-området

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt till Hangelby och Box-området onsdagen 05.06.2013 kl. 09.00 – 15.00
27.05.2013

Välkommen att påverka!

Sibbo kommun förbereder äldrepolitiska programmet för åren 2013–2016. I samband med programmet gjorde vi en invånarenkät i april 2013. Med anknytning till enkäten ordnas en invånarkväll torsdag 30.5.2013 kl. 17.30–20.00 i Servicehuset Elsies festsal, Jussasvägen 18 J, Nickby
26.05.2013

6 egnahemshustomter till försäljning på Nickby Gårds område!

Skriftliga fritt formulerade anbud ska skickas senast 31.5.2013 kl 14.00 till adress Sibbo kommun, Tomtanbud, PB 7, 04131 Sibbo.
17.05.2013

Sibbos och Borgnäs nya busstidtabellsbroschyr utkommer snart!

Sibbos och Borgnäs gemensamma busstidtabellsbroschyr delas ut till hushållen i början av juni. Dessutom fås broschyren också i bussarna, de två kommunernas infon och biblioteken i Sibbo samt på Borgå, Nickby, Kervo och Kampens busstation.
17.05.2013

I Sibbo senareläggs ibruktagandet av egenvårdstjänsten Medinet

Den webbaserade egenvårdstjänsten Medinet tas i bruk på Sibbo hälsocentral. På grund av orsaker som berör servern, har det tidigare datumet för ibruktagandet 20.5.2013 senarelagts med två veckor och tjänsten tas i bruk 3.6.2013.
15.05.2013

Jukka Paavilainen blir verkställande direktör för Rosk’n Roll

Diplomingenjör Jukka Paavilainen, 58 år, har valts till verkställande direktör för nya Rosk’n Roll. Valet gjordes av Rosk’n Roll Oy Ab:s (RR) och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s (ÖNA) styrelser gemensamt.

Arkiv

2020 (284)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)