RSS
16.09.2013

Uppkomsten av nya Rosk’n Roll skjuts upp

Fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab genomförs senare än planerat. Orsaken till att fusionen skjuts upp är den rättsliga behandlingen av talan som väckts av Rosk’n Roll Oy Ab:s privata minoritetsaktieägare Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Kb (0,05 % av bolagets aktiekapital), mot beslut som fastställts på Rosk’n Rolls Oy Ab:s bolagsstämma och styrelsens beslut om fusion mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab.
06.09.2013

Projektet Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader framskrider

Sibbo strävar efter att spara energi och uppnå materialeffektivitet i sitt byggnadsbestånd i samarbete med de övriga KUUMA-kommunerna. I höst startar KUUMA-kommunernas och Mellersta Nylands miljöcentrals projekt ”Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader”.
03.09.2013

Söderkulla bibliotek har lördagsöppet

Sibbo bibliotek har svarat på kundernas långvariga önskemål: också Söderkulla bibliotek är från och med september öppet på lördagar. Lördagsöppet i Söderkulla är ett försök och beslut om fortsättning fattas i slutet av hösten.
28.08.2013

En utredning om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i startgroparna

Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och nu ska kommunerna utreda en eventuell sammanslagning med någon annan kommun. De östnyländska kommunerna och städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo beslöt våren 2013 att göra en sammanslagningsutredning för ett eventuellt grundande av en ny stad.
27.08.2013

Äldre och anhöriga skall utveckla ny form av service tillsammans med Sibbo kommun

I oktober kommer Sibbo kommun att testa företaget Pieni piiris videotelefonitjänst och dela ut 50 stycken pekplattor till äldre Sibbobor. Målet är att bygga upp ett nätverk runt användaren som ger den äldre möjligheten att i större grad vara en aktiv kommuninvånare hemifrån.
27.08.2013

Polisens serviceställe i Sibbo övergår till tidsbeställning

Polisinrättningen i Östra Nyland, Sibbo serviceställe övergår fr.o.m. 1.9.2013 till tidsbeställning. Efter denna tidpunkt tar Sibbo serviceställe endast emot pass, körkorts- och identitetskortsansökningar på förhand reserverad tid.
27.08.2013

Flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas i september

Den nya flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas så att tjänsten blir tillgänglig för alla invånare inom Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde. För tillfället har cirka 1000 fastigheter beställt flerfackskärlet som underlättar sorteringen.
23.08.2013

Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen på området vid Kommunalhusstigen

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt på området invid Kommunalhusstigen. Onsdagen 28.8.2013 kl.13.00 - 16.00

Arkiv

2020 (236)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)