RSS
20.01.2016

Adressen om träskolan i Nickby i tekniska utskottet nästa vecka

Tekniska utskottet kommer den 26 januari att ta upp adressen om träskolan i Nickby. De som har undertecknat adressen vill bevara den gamla träskolan i Nickby centrum på sin nuvarande plats på Norra Skolvägen. Enligt adressen har byggnaden kulturhistoriskt värde.
20.11.2015

Ändringar i avfallshanteringen - Företagare, känn ditt avfall

Östra Nylands Avfallsservice informerar: Regleringen av avfallshanteringen kommer att bli striktare. 1.1.2016 träder i kraft en förordning som begränsar slutdeponering av bionedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatserna. Avfallshanteringsbolagen förutspår att ändringen framför allt kommer att inverka på avfallshanteringen inom små och medelstora företag.
23.09.2015

Under invigningen av Festsalsbyggnaden den 22 september 2015 ordnades ett lotteri.

Under invigningen lottade man ut 30 st. ”Inhimillinen Nikkilä”-böcker bland alla som deltog i lotteriet.
07.08.2015

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo från och med 10.8.2015

HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller söndagen den 14 augusti.
02.07.2015

Plocka inte bär eller svamp på Svärdfelts före detta skjutbaneområde

Idag sattes varningsskyltar upp på Svärdfelts f.d. skjutbaneområde, eftersom områdets jordmån är förorenad. Plockande av bär, svamp eller andra växter för konsumtion rekommenderas inte. Man kan ändå fortsätta med utevistelse och rekreation på området som förut.
15.06.2015

Bussarnas sommartrafik

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 15.6. Tidtabellerna är i kraft fram till den 9.8. Dessutom sker ändringar på U-linjerna fr.o.m. 1.6.
21.05.2015

Gröna Ljus - vägledning för unga

Gröna Ljus ordnas på verksamhetscentret Vägskälet (Stora Byvägen 9) 3.6 kl. 14-21. Gröna ljus är en mångprofessionell och mångfunktionell vägledningstjänst med låg tröskel för unga och unga vuxna.
05.05.2015

Metallskrot och farligt avfall kan föras till Otto-insamlingen gratis

Östra Nylands avfallsservice inleder turnén med Otto-insamlingsbilarna i Sibbo 16.5.

Arkiv

2020 (240)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)