RSS
11.08.2016

Skolorna börjar 15.8 – skyddsvägsbevakare behövs

Man letar efter frivilliga skyddsvägsbevakare till Sibbo för att skydda och hjälpa barn som går till skolan vid övergångsställen måndag morgon 15.8 kl. 8.00-9.00. Sibbo kommun är med och hjälper barnen.
Taggar: skolor
09.05.2016

Cykelveckan Alltid i medvind 2016

Den riksomfattande cykelveckan äger rum 7–15 maj. I år är det elektriskt laddade temat "Alltid i medvind!". Den riksomfattande cykelveckan firas redan för 26:e gången.
15.04.2016

Sibbo kommuns webbplats fungerar igen

Sibbo kommuns webbplats fungerar huvudsakligen normalt igen. Det är ändå möjligt att det uppstår några störningar.
07.04.2016

Motion för äldre – glädje och nya idéer 17.5

Utbildningen i Servicehuset Elsie tisdag 17.5.2016 kl. 9–15.00. Utbildningen är avsedd för frivilliga som arbetar tillsammans med äldre människor.
04.04.2016

Vi uppdaterar vårt växelprogram.

Tisdagen den 5.4.16 klockan 8 uppdaterar vi vårt Sonera telefonväxelsystem. Bytet torde inte föranleda några problem i telefontrafiken.
20.01.2016

Adressen om träskolan i Nickby i tekniska utskottet nästa vecka

Tekniska utskottet kommer den 26 januari att ta upp adressen om träskolan i Nickby. De som har undertecknat adressen vill bevara den gamla träskolan i Nickby centrum på sin nuvarande plats på Norra Skolvägen. Enligt adressen har byggnaden kulturhistoriskt värde.
20.11.2015

Ändringar i avfallshanteringen - Företagare, känn ditt avfall

Östra Nylands Avfallsservice informerar: Regleringen av avfallshanteringen kommer att bli striktare. 1.1.2016 träder i kraft en förordning som begränsar slutdeponering av bionedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatserna. Avfallshanteringsbolagen förutspår att ändringen framför allt kommer att inverka på avfallshanteringen inom små och medelstora företag.
23.09.2015

Under invigningen av Festsalsbyggnaden den 22 september 2015 ordnades ett lotteri.

Under invigningen lottade man ut 30 st. ”Inhimillinen Nikkilä”-böcker bland alla som deltog i lotteriet.

Arkiv

2020 (236)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)