RSS
27.03.2020

Kommundirektören: Coronaviruset ska tas på allvar också i Sibbo

I Sibbo har det hittills konstaterats cirka trettio bekräftade fall av coronavirus, vilket är mer än genomsnittet i östra Nyland. Bland befolkningen är antalet insjuknade sannolikt betydligt högre. Det uppskattas att mängden personer som smittats med coronaviruset kan vara 20–30 gånger större än vad som konstaterats. Skillnaden beror på att bara en liten del av befolkningen testas. Till exempel personer med lindriga symtom testas i regel inte.
27.03.2020

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns bokslut för år 2019 visar överskott

Av förslaget till bokslut för Sibbo kommun framgår att resultatet för räkenskapsperioden 2019 skulle bli -0,07 miljoner euro och överskottet 1,09 miljoner euro. Årsbidraget (inklusive Sibbo Vatten) skulle bli 5,4 miljoner euro.
26.03.2020

Hemsjukhuset erbjuder sjukhusvård hemma hos patienten

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland inleder sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområdet. Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård.
26.03.2020

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun smittad av coronaviruset

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun har bekräftats smittad av coronaviruset. Den anställda i fråga har inte utfört kundarbete efter 6.3.2020. Sibbo kommun fick veta om smittan 25.3.2020.
26.03.2020

Öppettiderna för telefontjänsten vid Sibbo hälsocentral och den brådskande mottagningen utvidgas – mun- och tandvården i Söderkulla stängs 30.3

Öppettiderna för telefontjänsten till öppenvårdsmottagningen och den brådskande mottagningen förlängs i Sibbo. Avsikten med de förlängda öppettiderna är att minska trycket på samjouren vid Borgå sjukhus och minska smittorisken. Mun- och tandvården koncentreras till Nickby från och med 30.3, och icke-brådskande mun- och tandvård erbjuds inte alls 30.3–30.4.2020. Avsikten är att minska smittorisken och frigöra personal för mera brådskande uppgifter.
26.03.2020

HRT meddelar: Kollektivtrafik och coronavirus

Vi har förberett oss för att vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset ända sedan början av februari. Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik. Städningen av fordonen har effektiverats och förarna har slutat sälja biljetter.
26.03.2020

Välkommen till en planeringsworkshop för Nickby centralpark 1.4.2020

Workshop om Nickby centralpark ordnas virtuellt.
Taggar: händelser
25.03.2020

Åtgärderna för att sakta ner coronavirusepidemins framfart fortsätter i Sibbo

Åtgärderna för att sakta ner coronavirusepidemins framfart fortsätter i Sibbo Hälsovårdstjänsterna arbetar aktivt med att utreda smittans omfattning och läge. Har man lindriga symtom ber vi fortfarande att man stannar hemma. Kommunen strävar efter att betjäna kommuninvånarna och erbjuda de olika tjänsterna så omfattande som möjligt på distans. Vi ber också att Sibboborna följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.

Arkiv

2020 (79)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)