< Aktuellt
19.11.2020

Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år

Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år
Sibbo kommun erbjuder gratis halkskydd för skor också i vinter till alla Sibbobor som fyllt 70 år samt till dem som fyller 70 år senast vårvintern 2021. Distributionen gäller personer som inte ännu har fått gratis halkskydd.

Syftet är att förebygga fallolyckor vid halt vinterväglag. Statistiken visar att varannan finländare över 80 år faller en gång om året och orsaken är ofta halkning. En halkolycka leder också ofta till t.ex. höftfraktur.

Utdelning av halkskydd

1.12.2020 9-11 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
2.12.2020 9-11 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
10.12.2020 13-15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
11.12.2020 13-15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
12.1.2021 klo 9-11 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
13.1.2021 klo 9-11 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
21.1.2021 klo 13-15 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
22.1.2021 klo 13-15 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)

Övriga tider enligt avtal (kundhandledare Elisa Pitkänen tfn 040-6531616)


Senast ändrat
19.11.2020