< Aktuellt
25.05.2020

Coronavirusets inverkan på idrottsplatserna i Sibbo från och med juni

Coronavirusets inverkan på idrottsplatserna i Sibbo från och med juni
Allaktivitetshallen öppnar den 1 juni för några veckor innan den stängs för sommaren. Avgifterna till motionssalen gottgörs, men Seniorsalen håller fortsättningsvis paus. Kommunens platser för utomhusidrott kan användas med iakttagande av säkerhetsanvisningarna. Omklädningsrummen och tvättrummen är stängda. Vi meddelar separat om arrangemangen som gäller badstränder efter att regionförvaltningsverket har publicerat preciserade anvisningar om ärendet.
Allaktivitetshallen är öppen fram till midsommar

Lokalerna för inomhusidrott inklusive motionssalen i Allaktivitetshallen stängdes 16.3.2020 på grund av coronaviruset. Allaktivitetshallen öppnar igen måndag 1.6 och betjänar fram till midsommar då hallen stängs för sommaren.

Allaktivitetshallen öppnar igen efter sommarstängningen 3.8 enligt de uppgifter som nu är tillgängliga.

Ersättningar för avgifter till Allaktivitetshallens motionssal

Stängningen av motionsalen 16.3–31.5.2020 kompenseras för den tid då månadskortet och säsongkortet inte har kunnat användas.

Ersättningen kan användas för köp av en ny säsong vid Allaktivitetshallens Info. Alternativt kan ersättningen på begäran också betalas till kundens konto om beloppet är minst 10 euro. Belopp under 10 euro återbetalas inte men beloppet kan användas för köp av en ny säsong.

Begäran om återbetalning ska göras med denna blankett, som antingen returneras till Allaktivitetshallens Info eller skickas per post till Idrottstjänster. Användning av ersättningen för köp av en ny säsong eller begäran om återbetalning ska göras senast 31.8.2020. Alla återbetalningar till kundernas bankkonton görs i september 2020. Mer information om ersättningen av avgifterna till motionssalen fås på sibbo.fi via denna länk.

Seniorsalen håller fortsättningsvis paus

Torsdagsmorgnar har Allaktivitetshallens motionssal varit reserverad för personer som fyllt 60 år. I den så kallade Seniorsalen kan personerna bekanta sig med motionssalen och motionssalsträning. Många äldre hör till coronavirusets riskgrupper, och därför har Sibbo kommun beslutat att Seniorsalen är stängd i juni.

Seniorsalen fortsätter i augusti om inga väsentliga ändringar sker i coronapandemisituationen.

Idrottsplatserna utomhus kan användas

Idrottsplatserna och -områdena utomhus underhålls som vanligt i Sibbo, och de kan användas med iakttagande av allmänna rekommendationer och anvisningar om hygien och säkerhet i syfte att hindra smittspridning.

Begränsningen som gäller sammankomster ändras från 10 till högst 50 personer från och med den 1 juni. Det rekommenderas att begränsningen på 50 personer tillämpas såväl på offentliga sammankomster som på privata och tredje sektorns tillställningar samt hobby- och idrottsevenemang.

Kommunens Idrottstjänster beaktar i sin verksamhet regionförvaltningsverkens gällande beslut om publikevenemang samt följer gällande myndighetsanvisningar när det gäller att trygga personalens och kundernas hälsa och säkerhet. Idrottstjänsters personal iakttar i mån av möjlighet att anvisningarna följs på idrottsplatserna och instruerar kunderna.

Vi meddelar om arrangemangen för badstränderna efter att regionförvaltningsverket har publicerat preciserade anvisningar om ärendet.

Länkar:
Friluftsorganisationen i Finland Suomen Latu har publicerat anvisningar om friluftsliv på sin webbplats (på finska).


Senast ändrat
25.05.2020
Taggar: idrott