< Aktuellt
22.05.2020

Rekommendationen om distansundervisning fortsätter i Söderkulla skola

Sibbo kommun rekommenderar att eleverna i årskurs 4–6 i Söderkulla skola fortsätter studera på distans ännu på måndag 25.5 och tisdag 26.5. Orsaken är personalbrist på grund av coronapandemin. Distansundervisning har rekommenderats för denna grupp från och med den 18 maj 2020.

En betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare är fortfarande i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Därför är det ännu i början av veckan omöjligt att ordna närundervisning på ett tryggt sätt för skolans alla elever. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän. Eleverna har inte blivit exponerade.

Närundervisning ordnas i Söderkulla skola som vanligt också under nästa vecka för eleverna i årskurs 1–3 samt för alla smågrupper. Trots rekommendationen får även elever i årskurs 4–6 komma till skolan om de så vill. Även då får dessa elever dock undervisning på distans i skolans lokaler. Alla de elever för vilka det rekommenderades distansundervisning har också stannat hemma och studerat på distans denna vecka.

Vårdnadshavarna har informerats via Wilma om att distansundervisningen fortsätter.

Ledningsgruppen för undantagsförhållanden i Sibbo kommun beslutade den 15 maj 2020 att kommunen vid behov kan återinföra undervisning på distans för vissa elever eller undervisningsgrupper, om en betydande del av lärarna och skolgångshandledarna har försatts i karantän.


Senast ändrat
22.05.2020