< Aktuellt
22.05.2020

Ett ytterligare fall av coronavirussmitta i Sipoonjoen koulu, elever i karantän som försiktighetsåtgärd

I går (21.5.2020) konstaterades ett ytterligare fall av coronavirussmitta hos en elev i Sipoonjoen koulu. Eleven hör inte till samma undervisningsgrupp som den elev som 19.5 konstaterades ha blivit smittad. Dessutom har 15 elever och några lärare i Sipoonjoen koulu exponerats för coronaviruset och som försiktighetsåtgärd försatts i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.

Vårdnadshavarna till de exponerade eleverna har blivit informerade om situationen i går. Skolans övriga elever har veterligen inte exponerats för viruset och de övriga undervisningsgrupperna fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Tidigare meddelande 19.5.2020: Coronavirussmitta och exponerade elever också i Sipoonjoen koulu
Tidigare meddelande 19.5.2020: Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset
Tidigare meddelande 17.5.2020: Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.


Senast ändrat
22.05.2020