< Aktuellt
19.05.2020

Coronavirussmitta och exponerade elever också i Sipoonjoen koulu

I dag (19.5.2020) konstaterades ett fall av coronavirussmitta hos en elev i Sipoonjoen koulu i Sibbo. Dessutom har knappt 20 elever och några lärare i Sipoonjoen koulu exponerats för coronaviruset och som försiktighetsåtgärd försatts i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.

Vårdnadshavarna till de exponerade eleverna har blivit informerade om situationen tidigare i dag. Skolans övriga elever har veterligen inte exponerats för viruset och de övriga undervisningsgrupperna fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Sipoonjoen koulu är belägen i Nickby och skolan har cirka 330 elever i årskurserna 7–9.

Tidigare i dag kom det fram att en anställd i Gumbostrands skola i Sibbo hade smittats av coronaviruset. På grund av exponeringen har 13 elever i Gumbostrands skola försatts i karantän som försiktighetsåtgärd.

I Sibbo har man dessutom rekommenderat att eleverna i årskurserna 4–6 i Söderkulla skola tillfälligt övergår till distansundervisning på grund av personalbrist till följd av coronaviruspandemin. Eleverna i Söderkulla skola har inte exponerats för viruset.

I de övriga grundskolorna i Sibbo fortsätter närundervisningen för tillfället normalt.

Tidigare meddelande 19.5.2020: Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset
Tidigare meddelande 17.5.2020: Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.


Senast ändrat
19.05.2020
Taggar: skolor