< Aktuellt
19.05.2020

Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset

En anställd vid Gumbostrands skola i Sibbo har bekräftats smittad av coronaviruset. På grund av exponeringen har 13 elever som försiktighetsåtgärd försatts i karantän i dag (19.5.2020) och de övergår till distansundervisning. Eleverna som exponerats för coronaviruset hör alla till samma undervisningsgrupp.

Skolans övriga elever har inte exponerats för viruset och de övriga undervisningsgrupperna fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna. Vårdnadshavarna till alla exponerade elever har blivit informerade om saken tidigare i dag.

Gumbostrands skola i södra Sibbo har cirka 50 elever i årskurserna 0–6. Närundervisning har ordnats i skolan från och med den 14 maj, och man har strävat efter att minimera närkontakterna.

I Sibbo har man dessutom rekommenderat att eleverna i årskurserna 4–6 i Söderkulla skola tillfälligt övergår till distansundervisning eftersom en betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Eleverna i Söderkulla skola har inte exponerats för viruset.

I alla övriga grundskolor i Sibbo fortsätter närundervisningen för tillfället normalt.

 

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 


Senast ändrat
19.05.2020
Taggar: skolor