< Aktuellt
17.05.2020

Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

Sibbo kommun rekommenderar att elever i årkurs 4–6 i Söderkulla skola övergår tillfälligt till distansundervisning från och med måndagen den 18 maj 2020. Rekommendationen är i kraft hela nästa vecka. En betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Därför är det omöjligt att ordna närundervisning på ett tryggt sätt för skolans alla elever. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän. Eleverna har inte blivit exponerade.

Närundervisning ordnas i Söderkulla skola som vanligt också under nästa vecka för eleverna i årskurs 1–3 samt för alla smågrupper. Trots rekommendationen får även elever i årskurs 4–6 komma till skolan om de så vill. Även då får dessa elever dock undervisning på distans i skolans lokaler.

Vårdnadshavarna har informerats om övergången till distansundervisning via Wilma.

Ledningsgruppen för undantagsförhållanden i Sibbo kommun beslutade den 15 maj 2020 att kommunen vid behov kan återinföra undervisning på distans för vissa elever eller undervisningsgrupper, om en betydande del av lärarna och skolgångshandledarna har försatts i karantän.


Senast ändrat
17.05.2020
Taggar: skolor