< Aktuellt
15.05.2020

Sibbo förbereder sig på att vid behov återinföra distansundervisning på grund av coronapandemin

Sibbo kommun tar i bruk en ny strategi med vilken man förbereder sig inför eventuella fall av coronavirussmitta eller karantän i skolorna. I en situation där det på grund av coronaviruspandemin råder betydlig personalbrist i någon av skolorna är det möjligt att återinföra undervisning på distans för vissa elever eller undervisningsgrupper.

Kommunens ledningsgrupp för undantagsförhållanden fattade beslut om denna strategi i dag 15.5.2020. Målet med strategin är att säkerställa elevernas rätt till undervisning samt trygga deras skolgång i en situation där en betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän på grund av en eventuell exponering för coronaviruset. Det är omöjligt att garantera elevernas säkerhet i skolan tillräckligt bra om det inte i skolan finns tillräckligt många lärare och skolgångshandledare på plats. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän.

Sibbo kommun informerar alltid vårdnadshavarna omedelbart via Wilma om det är nödvändigt att ordna barnets undervisning på distans.


Senast ändrat
15.05.2020
Taggar: skolor