< Aktuellt
30.04.2020

Sibbo förbereder arrangemangen för närundervisning i grundskolorna och inom småbarnspedagogiken

Sibbo förbereder arrangemangen för närundervisning i grundskolorna och inom småbarnspedagogiken
Sibbo kommun förbereder enligt regeringens anvisningar arrangemangen för att återgå till närundervisning i skolorna och inom småbarnspedagogiken. Den finska regeringen beslutade i går (29.4) om avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Också i Sibbo återgår grundskolorna till närundervisning den 14 maj. Kommunen förbereder nu de praktiska arrangemangen för närundervisningen. Arrangemangen görs enligt regeringens anvisningar så att det är möjligt att minska smittorisken.

Distansundervisningen i grundskolorna fortsätter som förr ända fram till den 13 maj. Från och med torsdagen den 14 maj erbjuds grundskoleeleverna inte längre distansundervisning. Mer information om undervisningsarrangemangen i gymnasierna och yrkesskolorna under senvåren publiceras nästa vecka.

-Vi planerar som bäst arrangemangen i undervisningslokalerna. Målet är att skapa mer utrymme. Vi kartlägger huruvida lokalerna för utbildningen på andra stadiet och andra lokaler skulle kunna användas för den grundläggande utbildningen. Också arrangemangen kring rasterna och måltiderna förbereds så att eleverna inte har rast och äter samtidigt, berättar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Även arrangemangen kring skolskjutsarna förbereds. Stora sammankomster eller vårfester ordnas inte i vår varken inom närundervisningen eller småbarnspedagogiken. Hygienen förbättras ytterligare i skolorna och i daghemmen.

-Man får inte heller i fortsättningen komma till skolan eller daghemmet om man är sjuk. Alla, såväl barn som anställda, ska absolut stanna hemma och söka sig till hälsovårdstjänsterna om de uppvisar symtom på sjukdom, säger Pietinen.

Vårdnadshavarna och eleverna får inom en snar framtid närmare information om hur undervisningen ordnas i den egna skolan. De praktiska anvisningarna delas ut via Wilma.

I och med att eleverna återgår till närundervisning kommer också skollunchen att ordnas i skolorna. Detta betyder att kommunen inte längre erbjuder hämtmat för grundskoleeleverna. Hämtmat för grundskoleeleverna delas ut för sista gången 8.5. Månadsavgiften för morgon- och eftermiddagsverksamheten halveras i maj.

Rekommendationen att vårda barn i småbarnspedagogiksålder hemma upphör

Även Statsrådets och kommunens rekommendation om att vårda barn i småbarnspedagogiksåldern hemma upphör i mitten av maj. Alla symtomfria barn kan återgå till småbarspedagogiken och till förskoleundervisningen den 14 maj. Sibbo kommun gottgör dock klientavgifterna i sin helhet fram till slutet av juli månad för de familjer som vårdar sitt barn hemma. Daghemmen planerar som bäst hur verksamheten arrangeras på basis av regeringens anvisningar.

Daghemmen förbereder ordnandet av småbarnspedagogikens sommarverksamhet, och sista dagen för att svara på småbarnspedagogikens semesterenkät flyttas framåt på grund av den förändrade situationen. Mer information om arrangemangen inom småbarnspedagogiken ges så snart som möjligt.

Länkar:
Statsrådets pressmeddelande 29.4.2020
Anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik (pdf)


Senast ändrat
30.04.2020
Taggar: skolor