< Aktuellt
31.03.2020

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken gottgörs – skolorna förbereder sig för att fortsätta med distansundervisning hela våren

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken gottgörs – skolorna förbereder sig för att fortsätta med distansundervisning hela våren
Sibbo kommun gottgör klientavgifterna inom småbarnspedagogiken retroaktivt från och med 18.3 för de dagar som barnet har varit frånvarande. Avgifterna gottgörs för frånvarodagar så länge som kommunens och Undervisningsministeriets rekommendationer om att vårda barn i småbarnspedagogiksålder hemma är i kraft. Avgifterna gottgörs i framtida fakturor.

Småbarnspedagogiken för mars månad har ännu inte fakturerats, utan faktureringen påbörjas först nu och frånvarodagarna tas i beaktande i slutsumman. Om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela april månad, skickar kommunen ingen faktura för april.

Vi rekommenderar fortfarande att vårdnadshavarna håller sina barn hemma om det är möjligt. Vänligen kom ihåg att meddela om barnets frånvaro i portalen eSmåbarnspedagogik.

– För tillfället har antalet barn i daghemmen varit under 20 procent av den vanliga mängden. Betydligt fler har dock reserverat en plats i daghemmet, med andra ord låtit bli att meddela oss om att barnet inte kommer. Då blir det svårare att ordna småbarnspedagogiken och reservera en lämplig mängd personal för barnen. Därför ber vi att föräldrarna också meddelar om frånvaron, säger chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Avgifterna för skolelevernas eftermiddagsverksamhet gottgörs delvis

Även avgifterna för skolelevernas eftermiddagsverksamhet gottgörs för mars månad. Eftermiddagsverksamheten har varit på paus från och med 18.3.

För de elever som deltagit i eftermiddagsverksamheten i mars kommer kommunen att gottgöra 50 procent av avgiften i nästa faktura. Ingen avgift tas ut för april månad. Avgifterna för eftermiddagsverksamhet för maj månad definieras först när det har blivit klart när och i vilken omfattning det är möjligt att igen ordna verksamheten.

Skolorna förbereder sig för att fortsätta med distansundervisningen

Det är sannolikt att distansundervisningen fortsätter i Sibboskolorna åtminstone fram till den 13 maj, det vill säga i enlighet med regeringens specialarrangemang. Skolorna förbereder sig också för att eventuellt fortsätta tillämpa specialarrangemang i undervisningen hela resten av vårterminen.

En möjlighet till närundervisning ordnas fortfarande för elever i åk 1–3 samt för alla elever som fått beslut om särskilt stöd, men distansundervisning rekommenderas för alla elever. Elever ska anmälas till närundervisning i förväg. Några tiotals elever har deltagit i närundervisning i Sibbo under de senaste dagarna, alltså bara några procent av hela elevantalet.

Närundervisning erbjuds centraliserat i vissa skollokaler i Nickby respektive Söderkulla. Lärare som ger närundervisning i Sibbo är inte de samma som ger distansundervisning. Med detta vill man stödja personalens orkande i undantagsförhållanden. Målet är att ordna närundervisningen i smågrupper så att inte fler än 10 personer samlas på ett ställe samtidigt.

– Vi vill framföra vårt tack till vårdnadshavarna, som i stor omfattning har följt rekommendationen att hålla sina barn hemma och låta dem delta i distansundervisningen. Vi vill också tacka vårdnadshavarna och eleverna samt lärarna och skolgångshandledarna för att ni har samarbetat och varit flexibla inför distansundervisningen som är nytt för oss alla, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Enligt Pietinen har distansundervisningen fungerat bra i Sibbo med beaktande av den exceptionella situationen. Alla skolor i Sibbo får också mer anvisningar om distansundervisningen under de närmaste dagarna.

– Distansundervisningen i Sibbo betyder uttryckligen att en lärare undervisar eleverna på distans. Vi vill poängtera att det inte är på vårdnadshavarnas ansvar att undervisa barnet i hur man räknar procent eller böjer engelska verb. Läraren sköter undervisningen också när den sker på distans, säger Pietinen.


Senast ändrat
31.03.2020
Taggar: skolor