< Aktuellt
31.03.2020

Sibbo kommun stödjer företag i undantagsförhållanden genom att föra samman arbetstagare med arbetsgivare

Sibbo kommun stödjer företag i undantagsförhållanden genom att föra samman arbetstagare med arbetsgivare
Sibbo kommun stödjer lokala företag i undantagsförhållanden som orsakats av coronavirusepidemin genom att bland annat föra samman företag med arbetstagare.

Speciellt företag inom jordbruks- och livsmedelsbranschen kan lida av brist på arbetskraft på grund av epidemisituationen och stängningen av Finlands gränser. Samtidigt har flera arbetstagare och företagare blivit arbetslösa. Kommunen strävar efter att föra samman dessa företagare och personer som är i behov av arbete.

Kommunen går som bäst igenom Sibboföretag på jordbruks- och livsmedelsbranschen och kartlägger företag som förmodligen kommer att ha brist på arbetskraft inom de närmaste månaderna. Jordbruksföretag kontaktas per brev och företagarna bes om att anmäla sig till en arbetskraftpool med vilken kommunen ämnar föra samman arbetstagare med företag som är i behov av arbetskraft.

Även företag som är verksamma på andra branscher och som uppskattar att deras behov av arbetskraft ökar inom de närmaste månaderna kan anmäla sig till poolen. Vi hoppas att även villiga arbetstagare och till exempel företagare som på grund av epidemin har blivit utan sysselsättning anmäler sig till poolen.

Sibbo stödjer lokala företag i undantagsförhållanden även på andra sätt. Keukes krisrådgivning erbjuder Sibboföretag råd och hjälp i ekonomi-, finansierings- och personalfrågor. Rådgivningen sker per telefon eller som ett webbmöte.

Kommunen har också grundat en egen webbsida för krisinfo riktad till företag. På sidan samlas information som hjälper företagare och företag att klara sig igenom situationen. Sidan innehåller till exempel information om olika former av finansiering som Sibboföretag kan ansöka om under nu rådande undantagsförhållanden. Du kommer till sidan på sibbo.fi via denna länk.

Mer information och anmälningar till poolen:

Företag:
Företagskoordinator Henna Piilo, henna.piilo@sibbo.fi, tfn 040 480 8529

Arbetstagare:
Sysselsättningschef Lassi Puonti, lassi.puonti@sibbo.fi, tfn 040 191 4425


Senast ändrat
31.03.2020