< Aktuellt
27.03.2020

Kommundirektören: Coronaviruset ska tas på allvar också i Sibbo

I Sibbo har det hittills konstaterats cirka trettio bekräftade fall av coronavirus, vilket är mer än genomsnittet i östra Nyland. Bland befolkningen är antalet insjuknade sannolikt betydligt högre. Det uppskattas att mängden personer som smittats med coronaviruset kan vara 20–30 gånger större än vad som konstaterats. Skillnaden beror på att bara en liten del av befolkningen testas. Till exempel personer med lindriga symtom testas i regel inte.

Vi upprepar vår önskan att Sibboborna följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer gällande coronavirusepidemin.

-Det finns skäl att ta coronaviruset och begränsningarna mycket allvarligt också i Sibbo, säger kommundirektör Mikael Grannas.

-Var och en av oss har möjlighet att påverka vilken risk vi själva och våra närstående löper för att bli smittade med coronaviruset. Var vänlig och undvik nära kontakter. Stanna hemma så mycket som möjligt. I stället för att träffas kan du ringa eller ha skypesamtal med din mormor, kompis eller annan närstående, tillägger Grannas.

Besök inte dina mor- eller farföräldrar eller sjukhuset. Håll också ett avstånd på ett par meter till andra människor, både när du handlar och när du promenerar på motionsstigen. Samlas inte i grupper på offentliga platser. Är du sjuk ska du stanna hemma.

-Vi uppmanar också vårdnadshavare till barn och unga att ha koll på sina barn. Berätta för dem att man ska undvika att samlas i kompisgrupper, påminner Grannas.

Information om antalet insjuknade i coronaviruset

Vi uppdaterar informationen om antalet insjuknade i Sibbo om situationen ändras avsevärt. Sibbo informerar också om coronavirussmittan kräver specialåtgärder av kommunen eller Sibbobor.

Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas, personalens och de exponerades integritetsskydd tryggas.


Senast ändrat
27.03.2020