< Aktuellt
30.03.2020

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden
Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden lät hösten 2019 genomföra en enkät om invånarnas nöjdhet med sommarunderhållet. Enkäten fick sammanlagt cirka 160 svar. Syftet med enkäten var att samla in information om hur nöjda invånarna är med sommarsäsongens underhållsåtgärder.

Enkäten innehöll frågor om både gator och grönområden som är på kommunens ansvar. Enkäten var tudelad. Kundenkäten om parker och grönområden innehöll frågor om parker, sommarblommor, hundparker, lekparker och mattvättningsplatser. Underhållet av grönområden är uppdelat till följande områden:

  • Norra Sibbo (Nickby)
  • Södra Sibbo (Söderkulla, Hansas, Eriksnäs)

Kundenkäten om gator innehöll frågor om gator, gatuarbeten och vägren. Områden för sommarunderhållet av gatorna är:

  • Eriksnäs och Sandbackavägens företagsområde
  • Myras
  • Nickby gård, Åparken och Ådalen
  • Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka
  • Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Områden i både enkäten om grönområden och enkäten om gator var indelade så att de följer underhållets gällande entreprenadsgränser.

Sommarenkätens resultat

Antalet svar varierade mycket i olika områden, vilket förmodligen åtminstone delvis beror på att områdenas storlek varierar mycket.

Gatornas skick fick kritik, och speciellt gångrutterna under gatuarbete upplevdes som utmanande. Informationen om gatuarbeten var dock tillräcklig.

Underhållet av parkområden upplevdes i allmänhet som bra, men det önskades att speciellt antalet sopkärl på samtliga områden ökades.

Dessa och även andra ämnen som lyftes fram i enkäten kommer att beaktas när man planerar underhållsåtgärder.

Övrigt

Om du vill, kan du läsa kundenkäten om sommarunderhållet i sin helhet via denna länk (pdf).

Den här länken leder till ett kortare sammandrag av kundenkäten om sommarunderhållet (pdf).

En liknande enkät om underhållsåtgärder under vintersäsongen öppnas senare på våren.

Tack till alla som svarade på enkäten!

Mer information:

Simo Kesti, Gatuchef

simo.kesti@sibbo.fi

 

Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare

kari.ojamies@sibbo.fi


Senast ändrat
30.03.2020