< Aktuellt
26.03.2020

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun smittad av coronaviruset

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun har bekräftats smittad av coronaviruset. Den anställda i fråga har inte utfört kundarbete efter 6.3.2020. Sibbo kommun fick veta om smittan 25.3.2020.

Man har lyckats spåra den smittades kontakter. De av hemvårdens personal som har exponerats för smittan har försatts i karantän. Hemvårdens verksamhet säkerställs med hjälp av interna personalflyttningar och vikariearrangemang.

–Målet med att försätta personalen i hemkarantän är att bryta smittkedjan och skydda klienterna. Vi följer också noggrant med hur hemvårdens klienter mår, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.


Senast ändrat
26.03.2020