< Aktuellt
15.03.2020

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet, lindriga symtom behandlas hemma

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet och förbereder sig för coronavirusepidemin (COVID-19). Personalen frigörs för mera brådskande uppgifter och för att förstärka telefontjänsten.

Lindriga luftvägssymtom behandlas hemma även om man misstänker att symtomen beror på coronaviruset.

-Om man inte behöver sjukhusvård eller annars har ett klart behov av en yrkespersons värdering lönar det sig att vårda sig själv hemma. Vi ber att man inte tar kontakt i onödan ens per telefon, säger ledande läkare Anders Mickos.

Om dina symtom är allvarliga ta alltid först kontakt per telefon! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, vardagar må–to 8–17, fr 8–16, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

Det öppnas en skild mottagning med egen ingång till Nickby social- och hälsostation för personer som har luftvägssymtom. Mottagningen fungerar med tidsbokning och den öppnas i anslutning till den brådskande mottagningen. Den ligger före social- och hälsostationens huvudingång när man anländer från parkeringsplatsen.

Icke-brådskande tider kan inte bokas

Hälsotjänsterna tar inte emot nya icke-brådskande tidsbokningar och kan eventuellt avboka tider som har bokats tidigare. Om man måste avboka tider kommer man att kontakta de kunder som har bokat tid.

Diabetikernas ögonbottenfotograferingar för den närmaste tiden flyttas framåt. Mentalvårds- och missbrukartjänsternas bokade möten sköts för det mesta per telefon.

För att förstärka personalresurserna Inom de brådskande tjänsterna förbereds en flyttning av anställda från Söderkulla hälsostation till Nickby hälsostation då verksamheten vid Söderkulla hälsostation avbryts. Tidpunkten för denna ändring meddelas senare.

Man kommer att effektivisera även vården av de äldre hemma. Syftet är att minska behovet av att besöka mottagningen.

Vuxenrådgivningens verksamhet avbryts helt. Personalen förstärker hälsostationens telefonrådgivning.

Rådgivningsverksamheten inskränks

Även barn- och mödrarådgivningens verksamhet inskränks på grund av coronaviruset och personalen flyttas till uppgifter med anknytning till smittsamma sjukdomar. Rådgivningsverksamheten koncentreras till Nickby social- och hälsostation.

Hälsogranskningar för gravida och barn under 1 år sköts enligt en begränsad granskningsmodell. Årsgranskningarna för 1–6 åringar annulleras. Likaså annulleras gruppverksamheten och rådgivningens walk-in-tjänst till slutet av april. Preventivrådgivningen fungerar begränsat. Vi ber kunderna komma till rådgivningen endast om de är friska.

Rådgivningen kontaktar antingen per telefon eller per sms alla kunder vars tider måste avbokas eller flyttas på grund av att rådgivningsverksamheten koncentreras.

Skolhälsovårdsgranskningar avbokas

Även skolhälsovårdens personal befrias för arbete med smittsamma sjukdomar. Skolhälsovårdens periodiska granskningar och skolläkarens mottagning avbokas. Hälsovårdarna kan kontaktas via Wilma.


Senast ändrat
15.03.2020