< Aktuellt
27.02.2020

Söderkulla skolas framtida placering behandlas i kommunstyrelsen

Det föreslås att Söderkulla skolas nya fastighet placeras vid Fröken Miilis väg i Söderkulla, och att det i den nya skolfastigheten byggs lokaler för Söderkulla skola och språkbadsskola. Kommunstyrelsen i Sibbo behandlar måndag 2.3.2020 förslaget om placering av Söderkulla skola samt byggnadens storlek och omfattning.

Söderkulla skola är för tillfället verksam i tillfälliga lokaler vid Lärdomsvägen. Skolan flyttar höstterminen 2020 till samma fastighet med Sipoonlahden koulu där verksamheten fortsätter tills den nya skolfastigheten för Söderkulla skola har färdigställts. Söderkulla skola inklusive förskolegrupperna har cirka 200 elever. Elevantalet har vuxit gradvis.

Två alternativ har utretts som möjliga framtida placeringar för skolan. Det första alternativet är att skolan byggs vid Kompassgränden, det andra att skolan byggs nära Sipoonlahden koulu vid Fröken Miilis väg. Ur en pedagogisk synvinkel är båda alternativen lika bra. Enligt förslaget erhåller man dock flera synergifördelar om skolan placeras vid Fröken Miilis väg. Vid Fröken Miilis väg får Söderkulla skola till exempel tillgång till mångsidiga idrottsanläggningar. Skolan kan också dela gymnastiksalar med Sipoonlahden koulu. Vid Kompassgränden bör en egen gymnastiksal byggas för skolan.

Utöver placeringen har man också utrett flera alternativ gällande den framtida skolans storlek och omfattning. I en del av alternativen får skolan även lokaler för en språkbadsskola och/eller ett språkbadsdaghem. Det finns för tillfället ingen språkbadsskola i Södra Sibbo. Barnen som deltar i språkbadsförskoleundervisning är tvungna att fortsätta sina studier i Nickby när de börjar sin skolstig. Enligt förslaget vore det ur en pedagogisk synvinkel en bra lösning att bygga en språkbadsskola i anknytning till Söderkulla skola. På detta sätt kunde eleverna leva sin vardag på svenska till exempel under rasterna.

Ärendet har behandlats tidigare bland annat i bildningsutskottet och i tekniska utskottet. Tekniska utskottet beslutade med rösterna 4 mot 2 föreslå att man vid Fröken Miilis väg bygger en skola med tre parallellklasser så att den består av Söderkulla skola, en språkbadsskola och språkbadssmåbarnspedagogiken, förutsatt att Söderkulla skola inte behöver samtliga lokaler för sitt eget bruk. Bildningsutskottet beslutade med rösterna 4 mot 3 föreslå att den nya skolfastigheten byggs vid Kompassgränden så att den består av en skola med två parallellklasser, en språkbadsskola och ett språkbadsdaghem, samt att den ska ha en egen gymnastiksal.

Det föreslås nu för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen beslutar välja som utgångspunkt för planeringen av skolfastigheten det alternativ i vilket lokaler för Söderkulla skola och språkbadsskola byggs vid Fröken Miilis väg. Utöver de synergifördelar som erhålls med detta alternativ beräknas det att skollokalerna blir cirka 1,5–2 miljoner euro förmånligare om de byggs vid Fröken Miilis väg.

Länkar:

Kommunstyrelsens möte 2.3.2020, föredragningslistan
Söderkulla skola, utredning om behov och alternativa placeringar (pdf)


Senast ändrat
27.02.2020
Taggar: skolor