< Aktuellt
06.02.2020

Handikappservicen finns nu på tredje våningen i Nickby social-och hälsostation

Handikappservicen i Sibbo flyttade till tredje våningen i Nickby social- och hälsostation 6.2.2020. Tidigare fanns handikappservicen på andra våningen i samma byggnad. Även tredje våningen är tillgänglig med hiss.

Personliga klientmöten inom handikappservicen ordnas endast med tidsbeställning. Telefonnumrorna och postadressen är fortfarande de samma. Ansökningar/post till handikappservicen kan också lämnas till social- och hälsostationens expeditionsvaktmästare (1 våningen).

 


Senast ändrat
06.02.2020