< Aktuellt
06.02.2020

Ventilationen förbättras i Nickby social- och hälsostation i Sibbo

Ventilationen förbättras i Nickby social- och hälsostation i Sibbo
Installationsarbeten utförs i tandvårdens mottagningsrum och i en del av mottagningsrummen på första våningen i Nickby social- och hälsostation vecka 8–10. I rummen installeras cirkulationsluftkylare för att förbättra förhållandena såväl för de anställda som för kunderna. Mottagningsrummen används inte då arbetet utförs. Man har dock strävat efter att sköta den dagliga verksamheten på social- och hälsostationen så att inga reserverade mottagningstider behöver annulleras.

Vecka 10 utförs huvudsakligen installationer i korridorerna på båda våningarna. Då installeras bl.a. köldmedierör och elförsörjning.

Arbetsplatserna avgränsas från omliggande kundserviceutrymmen och skyltar placeras ut för kunderna. Vid installationsarbetet används en särskild utrustning för dammbekämpning. Arbetet kan orsaka bullerolägenheter i någon mån.

Arbetet med att förbättra ventilationen fortsätter sommaren 2020. Då ändras den nuvarande zonbaserade ventilationen i social- och hälsostationens nya del så att tillförseln av frisk luft är jämn överallt. Samtidigt rengörs ventilationskanalerna och terminalenheterna, och luftmängderna justeras och mäts.

Mer information:
Pekka Nirhamo
Husteknikingenjör
pekka.nirhamo@sibbo.fi

 


Senast ändrat
06.02.2020