< Aktuellt
05.02.2020

Sibbo växte mest i östra Nyland i fjol

Sibbo växte mest i östra Nyland i fjol
Sibbo är ett positivt undantag. Antalet Sibbobor ökade i fjol med nästan 500 personer och i slutet av året uppgick invånarantalet till sammanlagt 21 165 personer. Det här framgår av Statistikcentralens senaste förhandsuppgifter.

Sibbo och Borgå var de enda östnyländska kommunerna där folkmängden ökade i fjol. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade Sibbos folkmängd med 499 personer (2,4 %) och Borgås folkmängd med 124 personer (0,2 %).

Sibbo är för närvarande Finlands 49:e största kommun. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade folkmängden i mindre än en femtedel av Finlands kommuner år 2019. I fjol hade Sibbo den elfte största befolkningsökningen i Finland. Störst var befolkningsökningen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Tammerfors. Bland de tio mellannyländska s.k. KUUMA-kommunerna ökade folkmängden mest i Kervo och Sibbo. Kervo tog nätt och jämt en tionde placering framför Sibbo med en befolkningsökning på 500 personer.

Folkmängden beräknas öka i Sibbo även under kommande år, och kommunen strävar även i fortsättningen efter en topplacering bland tillväxtkommunerna.

– Tillväxten ökar möjligheterna att locka olika slags kommersiella tjänster till de utvecklingsinriktade tätorterna Nickby och Söderkulla, och ger även kommunen bättre möjligheter att utveckla sina tjänster. Befolkningsökningen i Nickby och senare i Tallmo är en förutsättning för att man i framtiden ska kunna inleda passagerartrafik på järnvägsspåret mellan Kervo och Nickby, vilket skulle förbättra kollektivförbindelserna, säger utvecklingsdirektör Pirjo Siren.

I framtiden byggs fortsättningsvis nya bostäder i Sibbo, framför allt i Nickby, Söderkulla och Tallmo. Planläggningen i Sibbo kommun har under de närmaste åren som mål att i synnerhet utveckla Nickby samt att öka en mångsidig tomtreserv för bostäder och service inom de kommande järnvägsstationernas influensområden i Nickby och Tallmo. I Söderkulla koncentreras planläggningen till att utveckla centrumområdet och dess tjänster samt att möjliggöra ett tillräckligt stort utbud av egnahemstomter. Dessutom utvecklas även byarna. Några av planläggningens mest centrala mål under de närmaste åren är att skapa förutsättningar för småstadsliknande centrum, befolkningstillväxt och att öppna järnvägsspåret mellan Kervo och Nickby för passagerartrafik.


Senast ändrat
05.02.2020