< Aktuellt
04.02.2020

Planering av Nickby centralpark börjar i vår

Planering av Nickby centralpark börjar i vår
Översiktsplaneringen av Nickby centralpark börjar i februari–mars 2020.

Nickby centralpark omfattar parkområden och de nuvarande sandplanerna i närheten av Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat samt parken bakom Nickby huvudbibliotek. Områden som hör till centralparken kan användas normalt i planeringsskedet, men i och med att byggandet framskrider kommer vissa delar av parkområdena och sandplanerna att stängas av. Enligt nuvarande uppskattningar byggs centralparken under åren 2021–2022.

I projektet centralparken testar man för första gången i Sibbo så kallad involverande budgetering, som är ett sätt för kommuninvånarna att delta i projektet. Involverande budgetering betyder att invånarna får delta i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet som gäller gemensamma skattemedel. Den involverande delen av projektet har också beviljats bidrag av miljöministeriets program ”Hållbar stad”. Bidraget används för att genomföra pilotprojektet för involverande budgetering.

Mer information om planering av centralparken och hur man får delta i den publiceras senare under vårens gång.

Läs mer om projektet.

Du kan också följa med Sibbo kommuns bygg- och utvecklingsprojekt i facebook.

Mer information:

Planerare Maria Mäntylä, tfn 040 184 9631, maria.mantyla@sibbo.fi


Senast ändrat
04.02.2020