< Aktuellt
15.01.2020

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttar hösten 2020 till Daghemmet Lillhjärtat

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas tillfälligt till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen sker i augusti 2020. Bildningsutskottet beslutade om flyttningen (14.1.2020). Språkbadsverksamhetens bestående framtida placering löses i ett senare skede.

Bakgrunden till att språkbadet flyttas är att byggnaden som används av Alvägens språkbadsdaghem (Ekorrgränd 4, Sibbo) är i behov av sanering och det inte längre är lönsamt att sanera byggnaden. Samtidigt kan Daghemmet Lillhjärtat för tillfället erbjuda lediga lokaler för Alvägens daghem.

Vi informerar föräldrarna närmare om de praktiska arrangemangen i februari 2020. När man efter den tillfälliga lösningen i sinom tid förbereder en bestående lösning kommer föräldrarna att få framföra sina åsikter om var verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem ska placeras.

Mer information angående småbarnspedagogiken:

Mervi Keski-Oja
Chefen för småbarnspedagogik
Sibbo kommun / Tjänster för småbarnspedagogik
Telefon 050 362 5279
mervi.keski-oja@sibbo.fi

Mer information angående fastigheten:

Henna Martikainen
Kundbetjäningschef
Sibbo kommun/Lokalitetsförvaltning
Telefon 050 383 0793
henna.martikainen@sibbo.fi


Senast ändrat
15.01.2020