< Aktuellt
03.09.2019

Vill du bli familjevårdare för äldre?

Vill du bli familjevårdare för äldre?
Familjevård för äldre har startat i Sibbo och vi behöver flera familjevårdare. Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg av en äldre person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande.

Sibbo kommun ordnar utbildning i familjevård för personer som är intresserade av verksamheten. Utbildningen är avgiftsfri för Sibbobor. En kursavgift tas ut av deltagare från andra orter. Ansök nu om att bli familjevårdare!

Utbildningen ordnas på finska och startar 3.10.2019. Vi hoppas att även svenskspråkiga personer deltar i utbildningen. Ansökningarna ska lämnas in senast 22.9.2019.

Ansökningsblankett: www.sibbo.fi/familjevard .

Mer information om utbildningen finns på den här länken (pdf).

Mer information:
Handledare för familjevården
Tarja Valtonen
tfn 040 191 6069,
tarja.valtonen@sibbo.fi


Senast ändrat
03.09.2019