< Aktuellt
03.09.2019

Kom ihåg att undvika vägarna som är avsedda för byggarbetsplatstrafik vid Sipoonlahden koulu

Servicevägen vid Sipoonlahden koulu som går förbi idrottsplanen till Tallbacka är avsedd för byggarbetsplatstrafik och gång- och cykeltrafik är av säkerhetsskäl förbjuden på denna väg. De som kommer från detta håll kan använda den bredvidliggande (övre) gång- och cykelvägen (se bilden nedan).

Skjutstrafiken av eleverna sker på Sibbovikens skolgata. Förskoleeleverna följs till den U-formade parkeringsplatsen vid kanten av gångvägen, varifrån man fortsätter gående längs gårdsområdets gångstigar till skolans dörrar. Man har varit tvungen att stänga av den nordliga skogsrutten på grund av byggarbetsplatsen som uppförs då musikklassen byggs ut vid skolans nordvästra hörn. Med föräldrarnas tillåtelse kan eleverna gå längs skogsstigarna till grusvägen som leder till Stenkulla, där de kan ta sig över dagvattendiket och stiga upp på banken och sedan fortsätta till gångvägen som leder till skolan. För byggarbetsplatstrafiken finns en ljusstyrd korsning, där man måste vara speciellt aktsam. De som kommer från Tallbacka längs gångvägen anländer till samma ljusstyrda korsning.

Genom att bekanta sig med undantagsrutterna och genom att vara aktsam nära byggarbetsplatserna kan eleverna tryggt gå till skolan och röra sig såväl på idrottsplanen som på den nya fina skolgården.

Ytterligare information:

www.sipoorakentaajakehittaa.fi

https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Projektplanerare på enheten Utveckling och stödtjänster anu.tuovinen@sipoo.fi


Senast ändrat
03.09.2019