< Aktuellt
23.04.2019

Vad tycker du om Sibbos kulturutbud? - Delta i en aktuell invånarenkät!

Vad tycker du om Sibbos kulturutbud? - Delta i en aktuell invånarenkät!
Sibbo kommun utarbetar för tillfället en kulturplan som strategiskt leder kulturtjänsternas riktning för de kommande 10 åren. Enkätens resultat har en betydande roll i arbetet, eftersom den erbjuder invånaren en chans att påverka tjänsternas service.

Vi ber dig, bästa Sibbobo, att bidra i utarbetandet av kulturplanen genom att svara på följande undersökning.

Här går du till förfrågan: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=730847X177244810X49040

Enkäten är öppen t.o.m. 9.5. Undersökningen utförs av KPMG Oy Ab tillsammans med Sibbo kommun.

Om kulturplanen för Sibbo:

Sibbo kommunfullmäktige beslöt på basen av ett initiativ att gå in för verkställande av Sibbos Kulturplan under år 2019. Kommunen har påbörjat arbetet tillsammans med KPMG. Man kommer i planen att uppmärksamma kulturens potential i såväl kommunal service, i den kreativa branschen och företagen, samt bland de aktiva föreningarna som bidrar invånarna med välmående och livskraft.

Styrgruppen består av en representant från Sibbo hembygdsförening, en representant från Lilla Villan, två förtroendevalda (Tiina Sinkkonen och Micaela Röman), en konstnärsrepresentant (Pekka Paikkari), en musikerrepresentant (Jussi Merikanto) och en kulturintresserad representant från det nya ungdomsfullmäktige, kultur- och fritidschefen, kultur- och fritidskoordinatorn och kulturplaneraren.

 

Tilläggsinfo:

Anne Laitinen, Chef för kultur- och fritidstjänster, Sibbo kommun
anne.laitinen@sipoo.fi, +358 (0)505485682

Jussi Nikander, Manager, KPMG Oy Ab
jussi.nikander@kpmg.fi, +358 (0)40 714 8128

 


Senast ändrat
18.04.2019