< Aktuellt
23.01.2019

Videor med olämpligt innehåll har delats mellan eleverna

Sibbo kommun har fått kännedom om att en del av eleverna i kommunens grundskolor har mottagit eller sett videoklipp med barnpornografiskt innehåll. Videoklippen kan vara chockerande. Enligt vår information har barnen troligtvis skickat videoklippen som meddelanden via sociala medier. Kommunen har fått veta om flera separata fall där barnen har delat videoklipp sinsemellan.

Fenomenet är ytterst allvarligt. Kommunen och skolorna har genast skridit till åtgärder. Kommunen har också samarbetat med övriga myndigheter. Kommunen har behandlat de fall som kommit till kommunens kännedom med de berörda familjerna och familjerna har fått stöd. Tveka inte att ta kontakt med den egna skolans personal om ni upptäcker liknande fall.

Inom den närmste framtiden kommer kommunen att fästa utökad uppmärksamhet vid förebyggande av sexuella trakasserier och mobbning samt vid en trygg och ansvarsfull användning av sociala medier. Dessa ämnen tas upp med barnen på ett sätt som lämpar sig för deras ålder. Även vårdnadshavarna kan delta i föräldrakvällar som kommer att ordnas kring det som hänt.

Vi ber vårdnadshavarna att vara på alerten. Vi hoppas också att vårdnadshavarna talar med sitt barn och enligt eget omdöme diskuterar barnets självbestämmanderätt och de innehåll som barnet har stött på i sociala medier och på internet. Ta också gärna upp hurdant innehåll man får och inte får dela till andra.

Om du som vårdnadshavare vill ha råd eller samtalsstöd angående ärendet kan du kontakta kommunens familjerådgivning eller skolkuratorn, skolpsykologen eller skolhälsovårdaren i barnets skola. Familjerådgivningens sakkunniga är anträffbara på numret 040 358 9049 onsdag 23.1 kl. 8–18, torsdag 24.1 kl. 8–18 och fredag 25.1 kl. 8–15.

Anvisningar för samtalet med barnet och om användningen av sociala medier

På svenska:

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf): Sociala medier och barn (pdf)

Rädda barnen: #nätsmart (pdf)

På finska:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Lapsi sosiaalisessa mediassa

Helsingin poliisin julkaisema ohje: Näin suojelet lasta sosiaalisessa mediassa (Facebook)

EHYT ry: Sosiaalinen media ja lapset (pdf)

Pelastakaa Lapset ry: Lapset ja digitaalinen media

Someturva.fi

Mediataitokoulu.fi: Yhdessä turvallisesti netissä

 


Senast ändrat
24.01.2019