< Aktuellt
22.01.2019

Bildningsutskottet: Solåker, Lillbonden, Banstugan och Huvikumpu flyttar till det nya daghemmet i Nickby

Bildningsutskottet: Solåker, Lillbonden, Banstugan och Huvikumpu flyttar till det nya daghemmet i Nickby
Fyra nuvarande enheter för småbarnspedagogik flyttar sin verksamhet till det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum.

Enheterna Solåker, Lillbonden och Banstugan samt Huvikumpu utöver den förskolepedagogik som erbjuds i Jokipuiston koulu kommer att vara verksamma i det nya daghemmet när det färdigställs. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte idag 22.1.2019.

Enligt planerna är det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum färdigt hösten 2019. Tjänster för småbarnspedagogik avstår från fastigheterna för daghemmen Solåker, Lillbonden och Banstugan efter det att deras verksamhet har flyttats över till den nya byggnaden. Lokalerna för daghemmet Huvikumpu förblir dock i användning när förskolepedagogiken i Jokipuiston koulu fortsätter att utnyttja dem. Lokalernas framtid klarläggs senare.

Det nya daghemmet byggs för att garantera hälsosamma och trygga verksamhetslokaler för småbarnspedagogiken. Tack vare den nya daghemsbyggnaden kan man avstå från att använda lokaler som antigen är i dåligt skick eller som annars inte är lämpliga för småbarnpedagogikens verksamhet.

I och med att mindre enheter flyttar till det nya daghemmet blir även ledarskapet inom småbarnspedagogiken enhetligare. Personalen får stöd av varandra och kan dela med sig av sin yrkeskunskap till en större mängd kolleger. I större och modernare lokaler är det också lättare att erbjuda barnen verksamhet som motsvarar deras behov och intressen. I planeringen av den nya daghemsbyggnaden har man särskilt strävat efter att skapa en bra och funktionell helhet och att byggandet görs i barnens skala.

Vårdnadshavare, barn och personal i de enheter som nu flyttar till nya lokaler får delta i presentationstillfällen innan det nya daghemmet blir färdigt och deras önskemål angående den framtida placeringen tas i beaktande.

Du kan läsa mer om det nya daghemmet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar.

Mer information:
Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi


Senast ändrat
22.01.2019