< Aktuellt
29.08.2018

Största delen av bussarna i Nickby återgår till ordinarie rutt 3.9.2018

I Nickby återgår linjerna 785, 786, 787, 788, 984, 985, 991, 992 och 993 till sina ordinarie rutter från och med morgontrafikens början den 3 september 2018. Linjerna 986 och 987 fortsätter köra avvikande rutt uppskattningsvis fram till december 2018.

I Nickby har bussarna under sommaren kört avvikande rutt på grund av byggandet av en ny bussterminal och saneringen av Stora Byvägen. Byggarbetet pågår och den nya terminalen uppskattas bli färdig i oktober–november. Från och med början av september är genomfart via Stora Byvägen tillåtet, men dock bara för bussarna.

De hållplatser på Stora Byvägen som hette Sockengården ersätts med ett nytt hållplatspar i samband med att den nya terminalen byggs. De nya hållplatserna heter Nickby terminal (Si2262 ja Si2263) och tas i bruk den 3 september. Hållplatsparet Nickby terminal är dock tillfälligt beläget vid Enter, dvs. lite längre söderut längs Stora Byvägen (se kartan). Dessa hållplatser flyttar till den nya terminalen när den blir färdig. De övriga hållplatserna på Stora Byvägen tas i bruk och används normalt fr.o.m. 3.9.2018.

Samtidigt tar man i bruk även ett helt nytt hållplatspar. Dessa hållplatser heter Nickby festsal (Si2312 ja Si2313) och ligger vid Nybrovägen.

Läs mer om byggandet av bussterminalen: Sibbo bygger och utvecklar

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi


Senast ändrat
30.08.2018