< Aktuellt
20.11.2015

Söderkulla bibliotek nu meröppet

Nu kan man besöka Söderkulla bibliotek också tidigt på morgonen, sent på kvällen och till och med på söndagar. Östnylands första meröppna bibliotek har öppnat.

Personalen betjänar på vardagar såsom tidigare, alltså måndag till onsdag kl. 10-20, torsdag och fredag kl. 10-16. All övrig tid kl. 7-21 är självbetjäningstid. På veckoslutet är biblioteket meröppet med självbetjäning på lördagar kl. 7-18 och på söndagar kl. 12-18.

- Det meröppna bibliotekets öppettider följer S-markets öppettider. Biblioteket är nu öppet cirka 40 timmar mer i veckan än tidigare och kunderna har större frihet att välja när de använder biblioteket, säger Sibbos servicechef för bibliotekstjänster Malin Hollmén.

- Biblioteken är till för invånarna. På det här sättet kan vi förbättra vår service och låta folk använda bibliotekslokalerna trots att personalen inte är på plats. Lokalerna övervakas tekniskt, men det meröppna biblioteket grundar sig nog främst på förtroende.

Alla som har ett Porsse-bibliotekskort (Sibbo, Borgå, Askola, Borgnäs) med tillhörande pinkod kan använda det meröppna biblioteket. Man loggar in med sitt bibliotekskort och sin pinkod vid någon av kortläsarna, som finns i hissen och i trapphuset. Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

Det meröppna bibliotekets kunder registreras vid inloggningen och bibliotekslokalen är kameraövervakad. Alla som besöker det meröppna biblioteket ska logga in personligen. Barn kan ändå komma in tillsammans med en förälder utan att logga in själva

Meröppetbibliotek är en lösning som gör det möjligt att utvidga bibliotekens öppettider på ett kostnadseffektivt sätt. Konceptet är bekant i biblioteksvärlden och i t.ex. Danmark är största delen av biblioteken redan meröppna. I Finland har ett tjugotal bibliotek meröppet i olika grad.

Tilläggsinformation:
Servicechef för bibliotekstjänster Malin Hollmén, tfn 09-2353 7024,
Söderkulla biblioteks ledande bibliotekarie Leena Rehnström, tfn 09-2353 7022.

Söderkulla biblioteks ledande bibliotekarie Leena Rehnström på bilden.


Senast ändrat
20.11.2015