< Aktuellt
02.07.2015

Plocka inte bär eller svamp på Svärdfelts före detta skjutbaneområde

Idag sattes varningsskyltar upp på Svärdfelts f.d. skjutbaneområde, eftersom områdets jordmån är förorenad. Plockande av bär, svamp eller andra växter för konsumtion rekommenderas inte. Man kan ändå fortsätta med utevistelse och rekreation på området som förut.

Området är beläget norr om Nickby centrum på Norrskogens rekreationsområde (se lägeskartan). I augusti sätts två större informationstavlor upp som anger det förorenade områdets läge och avgränsning på en karta. Tillsvidare finns tilläggsinformationen på webben: www.nickbygard.fi/skjutbana. Där finns också rapporterna om jordmånsundersökningarna som utförts på området.

Svärdfelts skjutbana användes under 1960–1980-talen. Man använde miniatyrgevär, älgstudsare och hagelgevär. Åren 1973–1983 fungerade hagelbanan som reservisternas övningsplats.

Områdets jordmån är förorenad av skytteverksamheten. Vid jordmånsundersökningarna har förhöjda metallhalter som överstiger riktvärdena hittats och området är i behov av sanering. Saneringsplaneringen av området har påbörjats våren 2015.


Senast ändrat
02.07.2015