< Aktuellt
15.06.2015

Bussarnas sommartrafik

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 15.6. Tidtabellerna är i kraft fram till den 9.8. Dessutom sker ändringar på U-linjerna fr.o.m. 1.6.

De nya tidtabellerna finns publicerade i pdf-format på HRT:s webbplats. Linjevisa tidtabeller på lösblad finns att få på bussarna samt på HRT:s serviceställen. Sommartidtabellerna hittas i Reseplaneraren då man matar in något datum mellan 15.6–9.8 i sökfältet.

 

Ändringar i U-trafiken fr.o.m. 1.6:

Buss 848 (Kampen–Böle–Vik–motorvägen–Västerskogs anslutning–Nya Borgåvägen–Söderkulla–Nya Borgåvägen–Borgå): Busslinje 848 får nya kvälls- och natturer. HRT:s resekort gäller tillsvidare inte i alla nya turer.

Sibbo kommun har uppdaterat tidtabellerna för genomfartstrafiken i södra Sibbo:
Tidtabellerna för genomfartstrafiken i södra Sibbo för tiden 1.6–14.6.2015 (pdf)
Tidtabellerna för genomfartstrafiken i södra Sibbo för tiden 15.6–9.8.2015 (pdf)

Buss 988 (Borgå–Hindhår–Nickby–Borgnäs–Träskända järnvägsstation): Tidtabellen för veckoslutslinjen 988 ändras inte under sommartiden. Tidtabellen är i kraft fram till den 9.8 och finns på HRT:s webbplats.

Buss 989 (Träskända järnvägsstation–Paipis–Borgnäs): På linje 989 körs ej turer som är angivna med + i tidtabellen (körs endast skoldagar). Tidtabellen är i kraft fram till den 9.8 och finns på HRT:s webbplats.


Senast ändrat
15.06.2015