< Aktuellt
21.05.2015

Gröna Ljus - vägledning för unga

Gröna Ljus ordnas på verksamhetscentret Vägskälet (Stora Byvägen 9) 3.6 kl. 14-21. Gröna ljus är en mångprofessionell och mångfunktionell vägledningstjänst med låg tröskel för unga och unga vuxna.

Om du är under 29 år och behöver stöd med att hitta utbildning eller jobb eller behöver hjälp med något annat i din livssituation, kom med! Du behöver inte boka tid på förhand.

Mer information:
Uppsökande ungdomsarbete: Bodil Weckström tfn 09 2353 7059 bodil.weckstrom@sipoo.fi eller Riikka Rusanen tfn 09 2353 7056 riikka.rusanen@sipoo.fi

Verksamhetscentret Vägskälet: Lassi Puonti tfn 09-2353 6564 lassi.puonti@sipoo.fi


Senast ändrat
21.05.2015