< Aktuellt
05.05.2015

Metallskrot och farligt avfall kan föras till Otto-insamlingen gratis

Östra Nylands avfallsservice inleder turnén med Otto-insamlingsbilarna i Sibbo 16.5.

Farligt avfall är till exempel spillolja, målarfärger, lim, lacker, lösningsmedel, bekämpningsmedel, (bil)batterier och energisparlampor. Otto tar emot cyklar, plåtdelar, torra och tomma färgburkar, vedeldade bastuugnar samt annat skrymmande metallskrot. Däremot tar Otto inte emot el- och elektronikskrot. Avfall får inte lämnas på insamlingsplatserna på förhand.

Insamlingen är avgiftsfri för hushåll. Farligt avfall och metallskrot tas avgiftsfritt emot även på Östra Nylands Avfallsservices avfallsstationer under öppettiderna.

Lördag 16.5.2015 ***

Söderkulla, Järnvägsgränd 4, K-Supermarket 09.00–09.40
Box, f.d. bensinstationen, Nya Borgåvägen / Spjutsundsvägen 10.00–10.25
Spjutsund, båthamnen, Spjutsundsvägen 953 10.40–11.05
Kalkstrand, grillen, Kalkstrandsvägen 585 11.30–12.00
Gumbostrand, bryggan, Gumbovägen 215 12.30–13.00
Västerskog, f.d. butiken, Nya Borgåvägen 13.15–13.35

 

Måndag 18.5.2015

Tallmo, skolans P-område, Satotalmavägen 11 16.30–17.00
Borgby, sportplanen, ekopunkten, Linnavägen 17.30–18.00
Nickby, Idrottsvägen 2, Ishallens P-område 18.15–18.45
Svartböle, IPS Muovi Oy:s gårdsplan, Svartbölevägen 19.00–19.25

 

Tisdag 19.5.2015 ***

Immersby, brandstationen, Immersbyvägen 578 16.00–16.20
Gesterby, fd. brandstationen, Gesterbyvägen 83 16.40–17.00
Södra Paipis, Paipis Centralbod, Paipisvägen 401 17.20–17.40
Norra Paipis, Widegård, Paipisvägen 1134 17.55–18.15

 

*** Oljebilen är med på turnén, inga mängdbegränsningar.

Oljebilen är inte med de övriga dagarna och då är mängden begränsad till max 200 liter / invånare. Oljan tas dessa dagar bara emot i kanistrar.

 

Otto-insamlingsbåtens tidtabell 2015: 

Måndag 29.6.2015

Komsalö, Granqvists brygga 10-11
Norrkullalandet, kommunens brygga 14-15

Tisdag 30.6.2015

Söderkullalandet, förbindelsebryggan 10-11
Simsalö, kommunens brygga 14-15

Onsdag 1.7.2015

Svarta Hästen, förbindelsebryggan * 9-10
Mölandet, förbindelsebryggan 15-16

* Vid storm flyttas insamlingen till 8.7.2015 

Torsdag 2.7.2015

Torra Hästen, förbindelsebryggan ** 9-10
Asplandet, Bymans brygga ** 15-16

** Vid storm flyttas insamlingen till 9.7.2015

 

Mer information på Östra Nylands avfallservice webbplats.

 

 


Senast ändrat
05.05.2015