< Aktuellt
16.02.2015

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 23.2

Tidtabellen för busslinje 985 (Nickby–Tallmo–Kervo station) ändras och en del av linje 985K:s turer (Nickby–Barrängen–Tallmo–Kervo station) körs endast till Tallmo med det nya linjetecknet 982. Dessutom tidigareläggs några avgångar på linjerna 991B, 993, 995 och 996.

Ändringarna och de nya tidtabellerna finns samlade på HRT:s webbplats.


Ändringar fr.o.m. 23.2:

Buss 985 (Nickby–Tallmo–Kervo station) och 985K (Nickby–Barrängen–Tallmo–Kervo station): Tidtabellen för busslinje 985 ändras så att bytet till och från tåget skulle vara mer pålitligt. Dessutom körs en del av linje 985K:s turer från Nickby endast till Tallmo med det nya linjetecknet 982. Då en del av linje 985K:s turer endast körs till Tallmo är det bl.a. möjligt att köra fler eftermiddagsturer från Nickby till Barrängen på skoldagarna vilket förbättrar skolelevernas förbindelser.

Buss 991B (Söderkulla–Nickby): Avgångstiden för linje 991B från Söderkulla lördagar kl. 7.35 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 7.30.

Buss 993 (Söderkulla–Box–Gesterby–Nickby): Avgångstiden för linje 993 från Söderkulla mån.–fre. skoldagar kl. 7.20 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 7.15. Avgångstiden från Nickby mån.–fre. skoldagar kl. 7.55 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 7.50.

Buss 995 (Söderkulla–Kalkstrand): Avgångstiden för linje 995 från Söderkulla mån.–fre. kl. 6.45 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 6.40. Avgångstiden från Kalkstrand mån.–fre. kl. 7.00 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 6.55.

Buss 996 (Söderkulla–Box–Kitö): Avgångstiden för linje 996 från Kitö mån.–fre. kl. 6.45 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 6.40.


Senast ändrat
16.02.2015