< Aktuellt
08.10.2014

Ändringar i busstiderna i Sibbo från 13.10

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. På busslinjerna börjar trafikera två nya avgångar, en avgång dras in och några avgångar tidigareläggs fr.o.m. 13.10.

Ändringarna och de nya tidtabellerna finns samlade på HRT:s webbplats.


Ändringar fr.o.m. 13.10:

Buss 786 (Träskända station–Södra Paipis–Nickby–Järnvägstorget): linjens avgång från Träskända mån–fre kl. 6.00 (från Nickby kl. 6.40) dras in och ersätts med linje 986:s (Träskända station–Södra Paipis–Nickby) nya avgång kl. 5.55. Från linje 986 finns en omstigningsförbindelse i riktning mot Helsingfors i Nickby.

Buss 787 (Borgnäs–Nickby–Järnvägstorget): passertiden i Nickby för linje 787:s avgång från Borgnäs kl. 5.30 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 5.55. Linje 787 får en ny avgång från Borgnäs kl. 6.05. Passertiden i Nickby är kl. 6.35.

Buss 788 (Järnvägstorget–Nickby–Hindhår–Borgå): avgångstiden för linje 788 från Järnvägstorget kl. 6.25 tidigareläggs med 10 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 6.15. Passertiden i Nickby tidigareläggs på motsvarande sätt och den nya tiden är kl. 7.00.
Linje 788B inleder trafikering på rutten Borgå–Hindhår–Nickby. Linjen har en avgång mån–fre från Borgå till Nickby kl. 19.10.


Senast ändrat
08.10.2014