< Aktuellt
06.09.2013

Projektet Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader framskrider

Sibbo strävar efter att spara energi och uppnå materialeffektivitet i sitt byggnadsbestånd i samarbete med de övriga KUUMA-kommunerna. I höst startar KUUMA-kommunernas och Mellersta Nylands miljöcentrals projekt ”Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader”.

Sibbo har valt ut sina pilotfastigheter för projektet. Sipoonlahden koulu, Mäntymäen päiväkoti och daghemmet Miili samt en kommunägd bostadsbyggnad med fyra lägenheter i Nickby valdes ut tack vare dessa fastigheters energibesparingspotential.

Målet med projektet är att utreda bland annat

  • hur lokalernas användare med sin egen verksamhet kan minska energiförbrukningen och byggnadens koldioxidavtryck
  • hur mycket energi per år ett Sibbobarns skolgång i medeltal förbrukar
  • hur mycket energi per år ett Sibbobarns dagvård i medeltal förbrukar
  • hur mycket elräkningen i eluppvärmda bostadshus kan minskas med solfångare och -paneler.

En väsentlig del av projektet är utbildning av ekostödpersoner för fastigheterna. Resultaten för pilotfastigheterna i alla KUUMA-kommuner rapporteras i början av 2015.

Läs mera här

Ytterligare uppgifter om hur projektet framskrider ger:

projektkoordinator Tapani Hänninen
tfn 040 314 4719
tapani.hanninen@tuusula.fi
(Mellersta Nylands miljöcentral)

energiexpert Tiina Seppälä
tfn 09 2353 6942
tiina.seppala@sibbo.fi
(Sibbo kommun /Lokalitetsförvaltning)


Senast ändrat
06.09.2013