< Aktuellt
28.08.2013

En utredning om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i startgroparna

Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och nu ska kommunerna utreda en eventuell sammanslagning med någon annan kommun. De östnyländska kommunerna och städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo beslöt våren 2013 att göra en sammanslagningsutredning för ett eventuellt grundande av en ny stad.

Utredningens huvudsakliga mål är att få till stånd ett förslag till en eventuell sammanslagning av kommunerna och städerna som deltar i utredningen samt utarbeta ett tillhörande sammanslagningsavtal inklusive bilagor.

En politisk styrgrupp på 14 personer utses för att styra sammanslagningsutredningen för östra Nyland. Kommun- och stadsstyrelserna väljer styrgruppens representanter inom september. Meningen är att utredningen görs som tjänstemannaarbete i arbetsgrupper tillsammans med utomstående ekonomi-, servicenät-, process- och social-och hälsovårdsexperter. Utredningen inleds hösten 2013 och arbetet slutförs i december 2014, då kommunernas och städernas fullmäktige tar ställning till det eventuella förslaget till sammanslagningsavtal som utarbetats på basis av utredningsarbetet.

Mera information:
Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi
Olavi Kaleva, stadsdirektör, Lovisa, tfn 0440 555 212, olavi.kaleva@loviisa.fi
Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå, tfn (019) 520 2200, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi
Esko Rautiainen, kommundirektör, Askola, tfn, 040 8211 045, esko.rautiainen@askola.fi
Markku Hyttinen, kommundirektör, Borgnäs, tfn 040 724 6907, markku.hyttinen@pornainen.fi
Christian Sjöstrand, kommundirektör, Lappträsk, tfn 050 599 7876, christian.sjostrand@lapinjarvi.fi
Jouko Asuja, kommundirektör, Mörskom, tfn 040 5151 701, jouko.asuja@myrskyla.fi


Senast ändrat
23.09.2013