< Aktuellt
27.08.2013

Äldre och anhöriga skall utveckla ny form av service tillsammans med Sibbo kommun

I oktober kommer Sibbo kommun att testa företaget Pieni piiris videotelefonitjänst och dela ut 50 stycken pekplattor till äldre Sibbobor. Målet är att bygga upp ett nätverk runt användaren som ger den äldre möjligheten att i större grad vara en aktiv kommuninvånare hemifrån.

I sex månader kommer äldre Sibbobor att få testa och utveckla en ny form av service med hjälp av videotelefoni. Videotelefoniprogrammet är designat för äldre och kräver ingen förkunskap av datorer.

I Sibbo är målet att bygga upp ett nätverk som utgår från den äldres behov. Genom nätverket kan användaren hålla kontakt med anhöriga, få kamratstöd, delta i gruppdiskussioner eller få privat konsultation. Även biblioteket och församlingen deltar i projektet.

Grundskolan Sipoonlahden koulu har en aktiv roll i projektet och kontakten till de äldre kommer att synas såväl i undervisningen som i skolans evenemang. Verksamheten i skolan kommer i huvudsak att förverkligas av eleverna själva och bland annat sporra eleverna till frivilligt arbete.

Alla kommuninvånare över 65 år har möjligheten att ansöka om en pekplatta men förutsätter aktivt användande av videotelefonitjänsten. Kommunen hoppas att många närståendevårdare deltar i projektet. För anhöriga och vänner finns det möjlighet att delta i projektet med egna pekplattor och smarttelefoner.

Sista ansökningsdagen för att delta i projektet är 11.9.2013. Kontaktperson är Ida-Lotta Lind, tel. 09 2353 6694, ida-lotta.lind@sipoo.fi Ett informationstillfälle för intresserade ordnas 9.9.2013 kl.17:00-18:30 på servicehemmet Elsie, Jussasvägen 18 K.

Tilläggsinformation: projektarbetare Ida-Lotta Lind, tel. 09 2353 6694, ida-lotta.lind@sipoo.fi


Senast ändrat
27.08.2013