< Aktuellt
27.08.2013

Flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas i september

Den nya flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas så att tjänsten blir tillgänglig för alla invånare inom Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde. För tillfället har cirka 1000 fastigheter beställt flerfackskärlet som underlättar sorteringen.

Flerfacksinsamlingen är ett alternativ till den traditionella blandavfallsinsamlingen på den egna gården. Kärlet har separata fack för kartong, papper och blandavfall samt ett fjärde fack för sortering av glas och metall. Avfallet avhämtas av en insamlingsbil som också är indelad i fyra fack och som håller avfallet separat under hela insamlingen. Blandavfallet styrs till energiutvinning och pappret, kartongen, metallen och glaset till råvara för industrin.

- Flerfacksinsamlingen har redan startat i Sibbo och vi utökar insamlingen nu till de övriga kommunerna; Askola, Borgnäs, Borgå och Lovisa. Under veckorna 35 och 36 levereras cirka 700 flerfackskärl till de nya kunderna, berättar servicechef Tuija Klaus på Östra Nylands Avfallsservice Ab.

Flerfackstjänsten testades år 2012 vid småhus i Sibbo. Undersökningen förverkligades som ett forskningsprojekt i samarbete med Aalto-universitetet.

- Försöksresultaten uppmuntrade oss till att starta den här nya insamlingsformen. Över 80 % av deltagarna i undersökningen upplevde en förbättring av avfallshanteringens servicenivå. Också mängden återvinnbart avfall som samlades in var dubbelt så stor jämfört med insamling via ekopunkterna, berättar Tuija Klaus.

Ännu är det möjligt att ansluta sig till flerfacksinsamlingen. Om det finns minst 10 beställare på bostadsområdet kan insamlingen starta under hösten. I övriga fall startar insamlingen genast då det finns ett tillräckligt stort intresse. I flerfacksinsamlingen är det möjligt att välja mellan två kärlstorlekar: 360 liters kärl, tömningsavgift 13,94 €/tömning eller 660 liters kärl, tömningsavgift 16,53 €/tömning.

Tilläggsinformation och beställningar: Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtjänst 0200 70707, asiakaspalvelu@iuj.fi  eller på adressen

http://www.iuj.fi/svenska/flerfacksinsamling-en-ny-tjanst-som-underlattar-sorteringen.aspx

www.iuj.fi

Senast ändrat
27.08.2013