< Aktuellt
23.08.2013

Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen på området vid Kommunalhusstigen

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt på området invid Kommunalhusstigen. Onsdagen 28.8.2013 kl.13.00 - 16.00

Beroende av framskridningen av underhållsarbetet kan avbrottet vara kortare än meddelat.

Om vattnet efter avbrottet är brunt, låt vattnet rinna tills det återfår sin normala färg.

Mer information: Sibbo kommun / Vattentjänster
tfn. 09 2353 6920


Senast ändrat
23.08.2013