< Aktuellt
13.08.2013

Uppbådsgranskningarna för 1995 födda inleds i Sibbo.

Till granskningen hör två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Tiden till granskningen beställs i första hand till den hälsovårdare som sköter grundskolan, gymnasiet el. yrkesläroanstalten. Tiden till hälsovårdaren bör beställas så snabbt som möjligt.

Tiden till läkaren ges av hälsovårdaren i samband med hälsogranskningen. Tidsbeställningen kan också göras elektroniskt via adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi.

Hälsovårdare:

Maj-Britt Solin-Forsman
tfn 09 2353 6422
e-post: maj-britt.solin-forsman (at) sibbo.fi
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo Gymnasium
Hälsogranskningsplats: Sibbo Gymnasium, Stora Byvägen 6.

Satu Pulkkinen
tfn 09 2353 6423
e-post: satu.pulkkinen (at) sibbo.fi
Skolor: Sipoonjoen koulu, Sipoon lukio
Hälsogransningsplats: Sipoonjoen koulu/ Riihi-parakki, Pohjoinen Koulutie 4.

Minna Kangasmaa
tfn 09 2353 6425
e-post: minna.kangasmaa (at) sibbo.fiSkolor: Keuda
Hälsogranskningsplats: Keuda, Stora Byvägen 14


Senast ändrat
14.08.2013