< Aktuellt
08.08.2013

Sibbo kommun säljer 5 våningshustomter på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Tomterna säljs enligt anbudsförfarandet. Mer information: www.sibbo.fi/tomter

Skriftliga anbud bör lämnas senast 13.9.2013 kl. 14.00.

Tomtförsäljningsbrocshyr (endast på finska)


Senast ändrat
08.08.2013