< Aktuellt
17.06.2013

Byggnadstillsynsmätningar under tiden 1.-19.7.2013!

På grund av mätningsgruppens sommarledigheter införs specialarrangemang för byggnadstillsynsmätningar på detaljplaneområden. Mätningar som utförs under tiden 1.-19.7.2013, ska beställas i god tid, även om den exakta mätningstidpunkten ännu inte är klar.

Utmärkningar av byggnadens plats och lägessyner beställs under tiden 1.- 19.7.2013 ENDAST per telefon från Tuuli Vanhanen tfn 09 2353 6736. Mätningsbeställningar som görs under en annan tid beställs normalt per e-post: mittauspalvelut@ sipoo.fi.

I samband med mätningsbeställningen ska bygglovsbeteckning och fastighetsbeteckning meddelas. Beteckningarna bör utredas innan beställningen görs. Maastomalli Oy utför mätningarna.

Tilläggsuppgifter: lantmäteriingenjör Anna- Leena Rintala, tfn 09 2353 6732, förnamn. efternamn@sibbo.fi.


Senast ändrat
17.06.2013